‘อนุพงษ์’ ร่อนหนังสือจี้ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เอาผิดคนเผาป่า-สร้างมลพิษ-ฝุ่น PM2.5 เข้มข้น

เมื่อวันที่ 23 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้ลงนามในคำสั่งด่วนที่สุด ที่ มท (บกปภ) 0624/ว 3 เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ใจความว่า จากการติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า พื้นที่ภาคกลาง ตลอดจนจังหวัดภาคเหนือตอนบน เริ่มมีปัญหาค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ในหลายพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดการบูรณาการร่วมกัน จึงให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นำมาตรการตามแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ว่าด้วยการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรการป้องกัน และลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง อันมีสาเหตุมาจากมลพิษจากยานพาหนะ การเผาในที่โล่ง/ พื้นที่ป่าไม้/ ภาคการเกษตร การก่อสร้างและผังเมือง ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนภาคครัวเรือน ร่วมทั้ง การสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใจกฎหมายที่ถูกต้อง ทั้งนี้ ให้ผู้ที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมาอย่างเคร่งครัด หากพบการกระทำผิด ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริง และรายงานผลการดำเนินคดีให้ มท.ทราบ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon