‘ตลท.’ ขึ้นเครื่องหมาย SP ‘พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์’ หลังผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 62

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ขึ้นเครื่องหมาย “SP” แก่หลักทรัพย์ PE (บมจ. พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์) ซึ่งอาจเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนและขึ้น SP , NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 62″

หมายเหตุ:
1. PE เป็นหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” เนื่องจากมีส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนชำระแล้ว
2. PE ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากมีกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนด

https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=15816331896611&language=th&country=TH

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่

เพิ่มเพื่อน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon