“สมคิด” สั่งธ.ก.ส. -​ออมสิน อัดเงินเข้ากองทุนหมู่บ้าน 7.7 หมื่นล้านบาท ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

 

นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)​ กล่าวว่า จากนโยบายของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้ธ.ก.ส.และธนาคารออมสิน เพิ่มทุนให้กองทุนหมู่บ้านจำนวน 1 ล้านบาท มีหมู่บ้านในการดูแลของ 2 ธนาคารกว่า  77, 000 หมู่บ้าน คาดว่าจะใช้เงินประมาณ 77, 000 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้มีกองทุนหมู่บ้านที่ธ.ก.ส ดูแลอยู่จำนวน 34, 400 หมู่บ้าน และส่วนที่ธนาคารออมสินดูแลอยู่ 42,600 หมู่บ้าน ซึ่งในส่วนของธ.ก.ส.มีความพร้อมในการเพิ่มทุนทันที

สำหรับการเพิ่มทุนครั้งนี้ เป็นการเพิ่มทุนเพิ่มเติมจากก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 6 มกราคมที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี(ครม.)​มีมติ ให้ธนาคารออมสินและธ.ก.ส.เพิ่มทุนให้กองทุนหมู่บ้าน แห่งละ 200,000 บาท ใช้เงินประมาณ 16,000 ล้านบาท เพื่อเสริมความแข็งแกร่งกองทุนหมู่บ้านและดูแลเศรษฐกิจฐานราก โดยขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการ

“สัปดาห์หน้า ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จะหารือร่วมกับกระทรวงการคลังเพื่อสรุปเรื่องการเพิ่มทุนดังกล่าวก่อนจะเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)​ ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธุ์นี้ โดยการให้เงินทุนนั้น จะดูศักยภาพของหมู่บ้านเป็นหลักว่ามีความสามารถที่จะดำเนินการหรือไม่ และดูถึงวัตถุประสงค์ของโครงการที่เสนอมาด้วยว่าจะนำไปใช้อะไร เพราะไม่ใช่ทุกหมู่บ้านจะได้เงิน 1 ล้านบาท โดยโครงการที่เสนอมาจะต้องช่วยสร้างอัตลักษณ์ให้แก่ชุมชน ส่งเสริมการตลาด การท่องเที่ยว หรือ เป็นกิจกรรมเพิ่มศักยภาพของหมู่บ้าน” นายสมเกียรติ กล่าว

ทั้งนี้นายสมคิด ต้องการให้การเพิ่มทุนครั้งนี้เกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชนมากที่สุด โดยเฉพาะให้ชุมชนนำเงินไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในชุมชน อาทิ การสร้างแหล่งน้ำ ผลิตน้ำดื่ม การสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร ร้านค้าชุมชน เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านมีการแลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม เพื่อให้มีความเกื้อกูลต่อกัน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon