เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี สนพระทัยการออกแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี สนพระทัยการออกแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปเป็นประธานเปิดเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563 ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ อาคารไปรษณีย์กลาง เขตบางรัก

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน
การนี้ ทอดพระเนตรผลงานสร้างสรรค์ที่นำเสนอแนวทางของการพัฒนาคน ชุมชน ธุรกิจ และเมือง ที่ใช้กระบวนการออกแบบและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลากหลายแง่มุม

ทั้งนี้ งานเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ นับเป็นเทศกาลสำคัญที่บรรจุไว้ในปฏิทินกิจกรรมของกรุงเทพฯ ซึ่งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับผู้ร่วมจัดงานทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรระหว่างประเทศ นักออกแบบ และธุรกิจสร้างสรรค์กว่า 1,000 ราย ในแต่ละปีมีผู้เข้าชมงานทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 400,000 คน ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย เป็นเวทีแสดงผลงานของนักออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ กระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้กรุงเทพมหานคร ได้รับการคัดเลือกเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network : UCCN) ในด้านการออกแบบ (City of Design) ด้วย

ซึ่งจะช่วยส่งเสริมศักยภาพของกรุงเทพมหานครในด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

บทความก่อนหน้านี้คัดค้านยุบพรรคอนาคตใหม่ หลากหลายวงการแห่ลงชื่อ !!
บทความถัดไปสมัครฟรี ชายไทยไปฝึกงานญี่ปุ่น 3 ปี ผ่านองค์กร IM Japan