‘ยูเอซี โกลบอล’ โชว์งบปี 62 โกยรายได้ทะลุเป้า 2,976 ล้านบาท จ่ายปันผล 0.135 บาท

นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC  เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ว่า บริษัทมีรายได้รวม 2,976  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 308 ล้านบาท หรือคิดเป็น 11.54 % จากงวดเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิที่ 153.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17 ล้านบาท หรือคิดเป็น 12.50% เมื่อเทียบจากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 136.51 ล้านบาท

ส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่ายในงวดปี 2562 อยู่ที่ 352.67 ล้านบาท ลดลง 8.44 ล้านบาท หรือ 2.34% จากงวดเดียวกันของปี 2561 เป็นผลจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่ม 30 ล้านบาท ในขณะที่ต้นทุนทางการเงินลดลง 21 ล้านบาท  สำหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น งวดปี 2562 ลดลงเหลือเพียง 1.15 เท่า เมื่อเทียบกับงวดปี 2561 ที่ 2.15 เท่า  เนื่องจากการลดลงของเงินกู้จากสถาบันการเงิน นอกจากนี้ อัตราส่วนระหว่างกำไรสุทธิ และ กำไรต่อหุ้นของงวดปี 2562 ก็เพิ่มสูงขึ้นเป็น 12.31% และ 0.245 บาท ตามลำดับ จากการเพิ่มขึ้นของผลกำไร

“ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.135 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน  90.13 ล้านบาท โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 16 มีนาคม 2563  เพื่อจ่ายปันผลในวันที่ 30 เมษายน  2563 โดยในปี 263 บริษัทพยายามรักษาระดับการเติบโตของผลการดำเนินงานให้ใกล้เคียงกับปี 2562 ให้มากที่สุด แม้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจะยังคงชะลอตัวจากปัจจัยต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ แต่บริษัทยังคงมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงาน โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าชุมชุน ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนได้ในครึ่งปีแรกของ 2563 นี้ และการทยอยรับรู้รายได้จากการลงทุนในลาวเข้ามาในช่วงปลายปี จึงมั่นใจว่าบริษัทจะมีการเติบโตได้ไปในทิศทางที่ดีต่อเนื่อง” นายชัชพลกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon