ปศุสัตว์ร่วมกรมอุทยานฯร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ป้องโควิด-19 ตลาดนัดจตุจักร

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 20 มีนาคม ที่ ตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพมหานคร น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ น.สพ. ธนวัฒน์ พันธ์ุสนิท ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท เจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกัน เจ้าหน้าที่กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรม​ทำความสะอาดและรณรงค์​ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาจเกิดจากสัตว์สู่คน

โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในโครงการฯดังกล่าว

น.สพ.ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ได้มอบหมายให้ น.สพ.นันทศักดิ์ มุสิกศิลป์ กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ ร่วมกับ น.สพ.วีระยุทธ แสนอาจ และ น.สพ.ธนาพิชญ์ ธรรมธิ เข้าร่วมโครงการฯดังกล่าว พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 แก่ผู้ค้าสัตว์เลี้ยงภายในตลาดนัดจตุจักรด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon