เปิดขั้นตอน ขอรับเดือนละ 7.5 พันบาท เงินประกันสังคมชดเชยว่างงาน

แฟ้มภาพ นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ได้ออกขั้นตอนการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากผลกระทบโควิด-19
โดยผู้ประกันตน 2 ประเภทต่อไปนี้สามารถยื่นเอกสารเพื่อขอรับความช่วยเหลือดังนี้ 1.กรณีภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว ประกันสังคมจะจ่ายให้ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน 50% ไม่เกิน 7,500 อันเป็นผลมาจากรัฐสั่งปิดสถานประกอบการชั่วคราว ผู้ประกันตนยื่นคำขอรับประโยชน์อื่นๆ ทดแทน (สปส.2-01/7) (ไม่ต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน) นายจ้างไม่ให้ทำงานกักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ชั่วคราว นายจ้างต้องรับรองการเป็นลูกจ้าง และวันที่ลูกจ้างไม่สามารถไปทำงานได้ ช่องทางการยื่นคำขอ ผู้ประกันตนและนายจ้างยื่นแบบ e-form บนเว็บไซต์ www.sso.co.th

2.ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงานเนื่องจากโควิด-19 ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน อัตราร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน 50% ไม่เกิน 7,500 บาท ดำเนินการดังนี้
ผู้ประกันตนขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน รายงานตัวเดือนละ 1 ครั้ง บนเว็บไซต์ www.empui.doe.go.th ยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนว่างงาน (สปส.2-01/7) e-form บนเว็บไซต์ www.sso.co.th

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนทั้ง 2 กรณีสามารถยื่นเอกสารผ่านช่องทางดังนี้ 1.ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงานประกันสังคมได้ทั่วประเทศ หรือ 2.ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือ

3.ส่งทางโทรสาร (FAX) ของสำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขา หรือ 4.ส่งทาง e-mail หรือสำนักงานประกันสังคมพื้นที่จังหวัด/สาขากำหนด หรือ 5.ส่งทางไลน์ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขากำหนด

Advertisement

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image