รอคลิกเลย !! ลงทะเบียนคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า เริ่มแล้ว25 มี.ค.

 

คลิกลงทะเบียนรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า 300-6,000 บาทเริ่มแล้ว 25 มีนาคม

กรณีรัฐบาลเห็นชอบให้คืนเงิน“ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ” ตามมาตรการช่วยเหลือผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ของรัฐบาล ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าจะสามารถขอรับเงินค่าประกันคืน ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 300-6,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของมิเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้งานตามบ้านพักอาศัย ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปนั้น

1.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. (PEA) สามารถตรวจสอบสิทธิ เพื่อขอรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าคืน

ช่องทางที่ 1 ไปที่เว็บไซต์ https://dmsxupload.pea.co.th/cdp/ โดยกรอกชื่อ นามสกุล หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า หมายเลขบัตรประชาชน ให้ครบถ้วน ส่งเอกสารหลักฐานผ่านระบบและรอรับเงินตามช่องทางการคืนที่ระบุ ผ่านพร้อมท์ เพย์ บัญชีเงินฝากธนาคาร บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยกฟภ.จะส่งเอสเอ็มเอสยืนยันผลการลงทะเบียน และแจ้งผลการคืนเงินให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบ เริ่มจ่ายเงินดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม เป็นต้นไป

ช่องทางที่ 2 กรณีติดขัดไม่สะดวก กฟภ.จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อตอบข้อซักถามและข้อสงสัยให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวน 90 คู่สาย ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1129 หากไม่สามารถดำเนินการทางออนไลน์ได้จะเปิดให้รับเงินสดที่สำนักงานการไฟฟ้าทั่วประเทศ

2. การการไฟฟ้านครหลวง สามารถลงทะเบียนได้ 3 ช่องทาง

ช่องทางที่ 1 ลงทะเบียนทางออนไลน์ (เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง) ประกอบด้วยช่องทางต่างๆ ดังนี้ ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์จะได้รับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าคืนตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ช่องทางที่ 2 ลงทะเบียนทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 0-2256-3333 จำนวน 50 คู่สาย ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563-29 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00-15.30 น. ในวันทำการ)

ช่องทางที่ 3 ลงทะเบียน ณ ที่ทำการของการไฟฟ้านครหลวง 18 เขต แต่เพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 จึงขอความร่วมมือเริ่มใช้ช่องทางนี้ได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

 

 

คลิกลงทะเบียนคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า “กฟน.”

คลิกลงทะเบียนคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า “กฟภ.”

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง รีวิว 3 ขั้นตอน รับเงินค่าประกันไฟฟ้า “กฟภ.”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon