ปตท.สผ.ได้รับเลือกองค์กรโปร่งใสจาก ป.ป.ช. ติดต่อกันปีที่สอง

วันที่ 25 มีนาคม นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. กล่าวว่า บริษัทได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และเป็นครั้งที่ 3 ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

นายพงศธร กล่าวว่า การมอบรางวัลองค์กรโปร่งใสครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 9 (ปี 2562) จัดขึ้นโดย ป.ป.ช.โดยมีหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และนิติบุคคลต่าง ๆ จากทั่วประเทศไทยเข้ารับการประเมิน โดย ปตท.สผ. เป็น 1 ใน 7 หน่วยงานชั้นนำ ซึ่งรวมถึงบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวในปีนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของการเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส มีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

รางวัลองค์กรโปร่งใสเป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสต่อต้านการทุจริต และปฏิบัติภารกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image