ครม.อนุมัติงบ 143.5 ล้าน ให้ อว.ช่วยแรงงานท่องเที่ยวตกงาน

อว.ช่วยแรงงานท่องเที่ยว หลัง ครม.อนุมัติงบ 143.5 ล้าน ให้ อว.ช่วย จับมือ80 มหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่ายอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เปิดหลักสูตรเรียนฟรียกระดับทักษะเดิม-สร้างอาชีพใหม่ จ่ายค่าอบรมวันละ 200 บาท ดีเดย์ เม.ย.นี้

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ตนได้สั่งการให้ 80 มหาวิทยาลัยร่วมกับภาคีเครือข่ายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ฯลฯ จัดอบรมหลักสูตรพิเศษในการพัฒนาทักษะเดิมและสร้างอาชีพใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงานในสถานประกอบการใหม่ ได้แก่ การพัฒนาด้านภาษา การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในทุกภาคส่วน (Digital Transformation) และทักษะที่เป็นเทคโนโลยียุคใหม่ “ Future Skill and Technology Base Skill” เพื่อช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ตามมติ ครม.ที่ได้อนุมัติงบประมาณ 143.5 ล้านบาท สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะแรงงานและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง

รัฐมนตรีว่าการอว.กล่าวต่อว่า สำหรับแรงงานที่ได้รับผลกระทบแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น มัคคุเทศก์ พนักงานโรงแรม เป็นต้น ประกอบด้วย หลักสูตรการพัฒนาภาษาต่างประเทศ เพื่อการทำธุรกิจ, หลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวชุมชน หลักสูตรการใช้สื่อดิจิตัลเพื่อการท่องเที่ยว หลักสูตรการจัดการประชุมสมัยใหม่ หลักสูตรเทคนิคการเล่าเรื่องสู่การสร้างสังคมออนไลน์เชื่อมโยงการท่องเที่ยว 2. แรงงานที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมและประชาชนทั่วไป มีการอบรม 2 ด้าน แบ่งเป็น กลุ่มหลักสูตรส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้แก่ หลักสูตรการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย, หลักสูตรการเป็นผู้ค้าในอี-คอมเมิร์ซ, หลักสูตรการพัฒนาเกมส์ และ แอปพลิเคชัน, หลักสูตรการบริการหลังการค้าผ่านออนไลน์, หลักสูตรการออกแบบกราฟิกดีไซน์เพื่อธุรกิจ, การใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆเพื่อธุรกิจ,กลุ่มหลักสูตรส่งเสริมการประกอบอาชีพใหม่ ได้แก่ หลักสูตรการทำธุรกิจสร้างสรรค์ เช่น ศิลปะ ของที่ระลึก, หลักสูตรการทำอาหารต่างประเทศ และอาหารสุขภาพ, หลักสูตรการทำฟาร์มแมลง, หลักสูตรการแปรรูปสิ่งเหลือทิ้งทางการเกษตร, หลักสูตรการทำเกษตรอินทรีย์ หลักสูตรการออกแบบอาหาร หลักสูตรการผลิตผักเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

นายสุวิทย์ กล่าวอีกว่าทั้งนี้ แต่ละหลักสูตรจะใช้เวลาอบรมหลักสูตรละ 10 วันต่อเนื่อง จำนวน 400 รุ่น รุ่นละ 100 คน รวมได้รับการฝึกอบรม 40,000 คน กระจายทั่วประเทศ เริ่มเรียนตั้งแต่เดือนเม.ย.นี้ เป็นต้นไป โดยมีหน่วยฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัย 80 แห่ง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เป็นผู้ดำเนินการอบรม โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเงินสนับสนุนการเรียนวันละ 200 บาท รวม 2,000 บาท/คนอีกด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เลขา สมช.ยัน เดินทางข้ามจังหวัดทำได้ แต่ต้องถูกตรวจเข้มข้น ลั่นจัดการเด็ดขาดผู้ฝ่าฝืน
บทความถัดไปช็อก! “ผอ.รพ.” ติด “โควิด-19” ยังหาต้นตอไม่ได้ กักตัวคนใกล้ชิด 14 วัน