‘อัยการธนกฤต’ เเนะเรื่องเร่งด่วนรัฐควรทำหลังประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

“อัยการธนกฤต” เเนะเรื่องเร่งด่วนรัฐควรทำหลังประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จัดสรรอุปกรณ์ป้องกันโรค จำหน่ายราคาเป็นธรรม เพียงพอความต้องการ รวมถึงเเจกคนรายได้น้อยทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดได้ให้ความเห็นข้อกฎหมายผ่านเฟชบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีการเเพร่ระบาดโควิด-19 มีข้อความว่า เรื่องเร่งด่วนที่ควรรีบดำเนินการ หลังใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้อาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และได้มีการโอนอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ ตามกฎหมายในบางเรื่อง มาเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น

นายกรัฐมนตรีควรใช้อำนาจที่มีอยู่ตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ในการสั่งการ บังคับบัญชาตามกฎหมายฉบับต่างๆ เช่น พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ร.บ.ยา พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ และ พ.ร.บ.องค์การเภสัชกรรม เป็นต้น สั่งการให้มีการจัดสรรหน้ากากอนามัย เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อรับมือในการต่อสู้กับโรคระบาดและรักษาพยาบาลประชาชนที่เจ็บป่วยก่อนเป็นเรื่องเร่งด่วนลำดับแรก

นอกจากนี้ ควรใช้อำนาจเด็ดขาดที่มีอยู่ตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ สั่งการให้มีการผลิตและจัดสรรหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือและแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค ไปให้บรรดาร้านขายยาต่างๆ ทั่วประเทศ ให้มีจำหน่ายให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนด้วย โดยมีการควบคุมราคาจำหน่ายไม่ให้สูงเกินกว่าราคาปกติและไม่เป็นการเอารัดเอาเปรียบซ้ำเติมประชาชนที่เดือดร้อน

Advertisement

รวมทั้งดำเนินการให้มีการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยทั่วประเทศด้วย เพื่อให้ประชาชนได้มีไว้ใช้ในการป้องกันโรคติดต่อที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

ที่กล่าวมาเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลควรต้องรีบดำเนินการ นอกจากการสั่งปิดสถานที่และจำกัดหรือห้ามการเดินทางที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดไม่ให้แพร่ขยายวงกว้างออกไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image