มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา บริจาค 45 ล้านร่วมบุคลากรทางการแพทย์สู้โควิด-19

26 มีนาคม 2563 รายงานข่าวจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ได้มอบเงินจำนวน 45 ล้านบาท ให้ 3 หน่วยงานทางการแพทย์ ได้แก่ กรมคาบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 5 ล้านบาท, สถาบันบำราศนราดูร จำนวน 20 ล้านบาท และโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ จำนวน 20 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแก้ปัญหาวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้แก่ การจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ การตรวจรักษา และการสร้างกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ 

ทั้งนี้เป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของคุณวิชัย ศรีวัฒนประภา อดีตประธานกรรมการ มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา และเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานชุมชนและสังคมในด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุขของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในสังคมโลกรวมถึงประเทศไทยขณะนี้ ทางมูลนิธิฯเห็นความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการให้ความร่วมมือ และสนับสนุนหน่วยงานทางการแพทย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานให้ทันกับสถานการณ์ 

สำหรับการร่วมสนับสนุนผ่านกรมควมคุมโรคนั้น ทางมูลนิธิฯเป็นหนึ่งในภาคีร่วมบริจาคเพื่อนำไปสมทบโครงการ ‘ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19’ ที่ดำเนินการด้านกรมธรรม์ประกันไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จำนวน 50,000 กรมธรรม์ เพื่อมอบให้แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ทั่วประเทศ ในกรณีที่แพทย์ พยาบาล ติดเชื้อระหว่างการดูแลผู้ป่วย เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการเผชิญวิกฤตไวรัส COVID-19

นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร กล่าวว่า เงินบริจาคที่ได้รับ ทางสถาบันฯจะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสนี้โดยเฉพาะ ไม่ใช้อุปกรณ์ร่วมกับผู้ป่วยอื่นๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้ำ และเพื่อจัดเตรียมห้องแยกโรค รวมถึงสวัสดิการของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำงานอย่างหนักด้วย

ศาสตราจาย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ กล่าวว่า ทางโรงพยาบาลฯจะนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย และจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับรองรับการรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์ที่มีการติดเชื้อสูงขึ้น ป้จจุบันมีผู้ป่วยที่ติดเชื้ออยู่ในการดูแลของโรงพยาบาลฯจำนวน 19 คน (ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563) และหากมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีก มีแผนใช้โรงพยาบาลรามาฯในการรองรับผู้ป่วยซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหลายส่วน ดังนั้นเงินที่ได้รับบริจาคครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินวันแรก สยามเงียบเหงา รถบางตา
บทความถัดไปโฆษกตำรวจยันไร้นโยบายจับ-ปรับประชาชนไม่สวมหน้ากากอนามัย