บอร์ด SAPPE เลื่อนประชุมผู้ถือหุ้น ขยับจ่ายปันผลเร็วขึ้นเป็นเม.ย.นี้

นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยล่าสุดรัฐบาลได้ออกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา จึงมีมติอนุมัติเลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้เดิมในวันที่ 30 เมษายน 2563 และบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหม่ที่เหมาะสม หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 คลี่คลายหรือสิ้นสุดลง

นางสาวปิยจิต กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้สิทธิการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นต้องได้รับผลกระทบจากการเลื่อนการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.83 บาทต่อหุ้น กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 10 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 เมษายนนี้ จากเดิมที่กำหนดจ่ายเงินปันผลในเดือนพฤษภาคม 2563

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SAPPE กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 1/2563 ยังมั่นใจจะรักษาการเติบโตได้ตามแผนงานที่วางไว้ เนื่องจากได้วางแผนรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไว้ก่อนล่วงหน้า ขณะเดียวกันได้เร่งกระจายสินค้าให้ครอบคลุมทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรองรับต่อความต้องการของผู้บริโภคในช่วงฤดูร้อน

สำหรับปัญหาโรคระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและวางแผนงานรองรับไว้อย่างระมัดระวัง ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นสินค้ากลุ่มสำคัญที่ต้องรักษาเป็นพิเศษภายใต้สถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ยังคงดำเนินการบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด มุ่งเน้นการรักษาความเพียงพอของสินค้าเพื่อลดปัญหาสินค้าขาดแคลน พร้อมทั้งลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ควบคุมต้นทุนสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนมาตรการการกำกับดูแลสุขภาพของพนักงานเป็นสำคัญควบคู่กัน

Advertisement

นอกจากนี้ SAPPE มีการส่งออกสินค้าไปมากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก ด้วยช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย ถือเป็นการกระจายตัวของรายได้ ซึ่งส่งผลดีต่อการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ ยังคงกังวลต่อปัญหาโรคระบาดที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายรายได้  แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงวางเป้าหมายรายได้ปี 2563 เติบโต 5-10% จากปีก่อนที่มีรายได้ 3,386.86 ล้านบาท โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ประโยชน์จากการอ่อนค่าของเงินบาท ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image