พนง.ธนาคารกสิกรไทยสาขาบ่อวิน ยืนยันแล้วผลตรวจติดเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ธนาคารกสิกรไทย ได้ประกาศแจ้งเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับโรค COVID-19 ผลตรวจยืนยันพนักงานของธนาคารกสิกรไทย สาขาบ่อวิน ชลบุรี 1 ราย ติดเชื้อโรค COVID-19

ตามที่ได้มีประกาศจากธนาคาร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ว่าบุคคลในครอบครัวของพนักงานธนาคาร สาขาบ่อวิน ชลบุรี ติดเชื้อโรค COVID-19 และพนักงานรายดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบการติดเชื้อโรค COVID-19 นั้น บัดนี้ ธนาคารได้รับการยืนยันผลการตรวจจากโรงพยาบาลว่าพนักงานรายดังกล่าวติดเชื้อโรค COVID-19

โดยตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 ธนาคารได้ทำการปิดสาขาบ่อวิน และสาขาเทสโก้ โลตัส บ่อวิน รวมถึงทำความสะอาดสาขา และให้พนักงานทุกคนในสาขาและพนักงานที่เกี่ยวข้อง Self-Quarantine at Home โดยทันที

ทั้งนี้ ธนาคารได้มีการดำเนินการเพิ่มเติมในการสืบประวัติของพนักงานโดยละเอียด อีกทั้งได้ทำการแจ้งให้ผู้มีประวัติติดต่อใกล้ชิดกับพนักงานรายดังกล่าวรับทราบ และขยายการ Self-Quarantine at Home ถึงวันที่ 3 เมษายน 2563 ตามระยะเวลามาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข และจากการตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าพนักงานธนาคารสาขาเทสโก้ โลตัส บ่อวิน ทุกคนไม่มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับพนักงานรายดังกล่าว

ในส่วนของลูกค้าที่ได้ใช้บริการของธนาคารที่สาขาดังกล่าวในช่วงตั้งแต่วันที่ 16-20 มีนาคม 2563 ธนาคารขอความกรุณาให้ท่านควบคุมและดูแลตัวเองในสถานที่พักอาศัยตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข โดยธนาคารจะเปิดให้บริการสาขาบ่อวิน ในวันที่ 30 มีนาคม 2563 โดยจัดให้มีพนักงานปฏิบัติงานทดแทน ซึ่งเป็นพนักงานที่ไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงจากการแพร่กระจายเชื้อโรค COVID-19

อนึ่ง ธนาคารได้แจ้งเหตุการณ์ดังกล่าวให้กระทรวงสาธารณสุขและธนาคารแห่งประเทศไทยทราบแล้ว ทั้งนี้ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังกล่าว ธนาคารมีความห่วงใย และได้ดำเนินการตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงานและลูกค้าเป็นสำคัญ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้3 วันยื่นคืนเงินค่าประกันใช้ไฟฟ้า 2.5 ล้านราย ยอดเงิน 4.7 พันล้าน
บทความถัดไปโปรดเกล้าฯ ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ “ร.อ.บรรเทิง พิศสมัย-ตำรวจ3ราย”