แบงก์ซีไอเอ็มบี ไทย เลื่อนประชุมผู้ถือหุ้น บอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผลระหว่างกาล เม.ย.นี้

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประกาศเลื่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นออกไปไม่มีกำหนด พร้อมอนุมัติเปลี่ยนการจ่ายเงินปันผลประจำปี เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.005 บาท/หุ้น

ตามที่คณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (บอร์ด) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ในวันที่ 24 เมษายน 2563 แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด -19 เริ่มกระจายในวงกว้าง และยังไม่สามารถคาดการณ์ถึงแนวโน้มของความรุนแรงได้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมคณะกรรมการ วันที่ 26 มีนาคม 2563 จึงมีมติดังนี้

1. เลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด โดยธนาคารจะกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและแจ้งกำหนดวันประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมให้ทราบอีกครั้ง

2. จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร ในอัตราหุ้นละ 0.005 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร โดยธนาคารจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2563 (Record Date) และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2563

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image