“สิงห์” ปรับโครงสร้าง “สันติ” คุมนโยบายบริหารกลุ่มบุญรอด

วันที่ 28 มีนาคม บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด แจ้งว่า บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างใหม่ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง นายสันติ ภิรมย์ภักดี ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร คุมนโยบายบริหาร ทิศทาง และเป้าหมายธุรกิจในกลุ่มบุญรอดฯ โดยนายวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ลงนาม โดยให้การปรับตำแหน่งใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563

สำหรับตำแหน่งที่มีการแต่งตั้ง ได้แก่ นายสันติ ภิรมย์ภักดี ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร จากเดิมตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อกำกับดูแลนโยบายบริหาร ทิศทาง และเป้าหมายของธุรกิจในกลุ่มบุญรอดฯ

นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ขึ้นดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ จากเดิมตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำหรับโครงสร้างผู้บริหารของบริษัทฯ จะเป็นดังนี้ นายวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ นายปิยะ ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการ นายวาปี ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการ นายสันติ ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการบริหาร นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายพลิษศร์ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายภูริต ภิรมย์ภักดี กรรมการ นายปิติ ภิรมย์ภักดี กรรมการ นายวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี กรรมการ

สำหรับในส่วนของผู้บริหาร บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง คือนายวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ นายภูริต ภิรมย์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image