3บิ๊กพลังงานรวมพลังสู้โควิด-19

3บิ๊กพลังงานรวมพลังสู้โควิด-19

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปตท. ได้จัดหาแอลกอฮอล์เกรดคุณภาพสูงสำหรับยา จำนวน 15,000 ลิตร ส่งมอบให้แก่องค์การเภสัชกรรม เพื่อนำไปผลิตเป็นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อที่มีความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ ได้ผลิตภัณฑ์จำนวน 20,000 ลิตร และ ปตท. ได้จัดหาแอลกอฮอล์ชนิดอื่นๆ อาทิ แอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซนต์, สเปรย์ และเจลทำความสะอาดมือ เพิ่มเติมอีกประมาณ 10,000 ลิตร เพื่อร่วมส่งมอบให้แก่กระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไป นอกจากนี้หลังจากกรมสรรพสามิตออกประกาศเพื่อปลดล็อคให้ผู้ผลิตสามารถบริจาคหรือจำหน่ายแอลกอฮอล์ได้นั้น กลุ่ม ปตท. ได้เร่งจัดหาแอลกอฮอล์จากโรงงานคู่ค้าเดิมที่จัดส่งแอลกอฮอล์แปลงสภาพ สำหรับผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง เพื่อช่วยกระจายการเข้าถึงแอลกอฮอล์ให้แก่หน่วยงานของรัฐและโรงพยาบาลต่างๆ โดยจัดหาแอลกอฮอล์รวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 160,000 ลิตร คาดว่าจะดำเนินการกระจายไปยังหน่วยงานของรัฐ และโรงพยาบาลในแต่ละพื้นที่ ภายในเดือนพฤษภาคม

นายสิตมน รัตนาวะดี ตัวแทนนายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ได้มอบเงินสนับสนุนแก่โรงพยาบาลราชวิถี 4 ล้านบาท สถาบันบำราศนราดูร 4 ล้านบาท และสถาบันโรคทรวงอก 1 ล้านบาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ป่วยภาวะการหายใจล้มเหลว อาทิ เครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราการไหลสูง เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกสองระดับ เครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้าย และเครื่องติดตามและเฝ้าระวังสัญญาณชีพผู้ป่วยแบบศูนย์กลาง ที่ผ่านมายังมอบเงิน 20 ล้านให้แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจและเครื่องช่วยพยุงการทำงานของปอดและหัวใจหรือเครื่อง ECMO สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 การร่วมสนับสนุนการก่อสร้าง พัฒนา และปรับปรุงสถานพยาบาล รวมไปถึงการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์เพื่อประโยชน์ในระยะยาว

ด้านนางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 6.5 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการทำประกันชีวิตให้กับบุคลากรทุกท่านของโรงพยาบาลรามาธิบดี ทั้งในส่วนแพทย์ พยาบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่อื่นๆ ทุกท่านที่ปฎิบัติหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการมอบกำลังใจต่อการปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ถือเป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon