‘เชียงคำ’ สั่งปิด 1 หมู่บ้าน หลังพบผู้ป่วยโควิด

วันที่ 28 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้ลงนามในคำสั่งอำเภอเชียงคำ ที่ 99/2563 เรื่อง การห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง ลงวันที่ 28 มีนาคม 2563 ด้วยพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

ซึ่งในห้วงตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา มีพี่น้องประชาชนที่พำนักหรือทำงานที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล เดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก และเจ้าพนักงานควบคุมโรคในแต่ละตำบล หมู่บ้าน ได้สั่งกักตัว 14 วัน ณ เคหะสถานของแต่ละคนเพื่อเฝ้าระวังอาการที่จะเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคไวรัสโควิด -19 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลเชียงคำ แจ้งยืนยันว่า มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จำนวน 1 ราย เป็นหญิงอายุ 43 ปี บ้านปัวชัย หมู่ 4 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงคำ

ทั้งนี้ เพื่อมิให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง และเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็ว และป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้น จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 1 แห่งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ประกอบมาตรา 34 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 จึงห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่ บ้านปัวชัย หมู่ที่ 4 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยให้ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ร่วมกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ผอ.รพ.สต.) เจดีย์คำ จัดตั้งด่านชุมชน มีหน้าที่เฝ้าระวัง คัดกรองกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ได้แก่บุคคลในครอบครัวที่ใกล้ชิดและสัมผัสกับผู้ป่วย กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ได้แก่ กลุ่มที่ร่วมกิจกรรมทางสังคมกับผู้ป่วย และสร้างความเข้าใจมิให้ประชาชนตื่นตระหนก และให้องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เจดีย์คำ สนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติงานตามความจำเป็น ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2563

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon