‘บางสะพาน’ แล้งหนักมาก เจอปัญหาน้ำดิบไม่พอผลิตน้ำประปา

วันที่ 28 มีนาคม นายธงชัย เพชรสกุลทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านกรูด อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้แจ้งประชาชนในเขตเทศบาลที่ใช้น้ำประปาทุกครอบครัวให้ทราบเนื่องจาก น้ำดิบที่จะนำไปผลิตน้ำประปามีปัญหาถึงขั้นวิกฤติ เนื่องจากน้ำในคลองทุ่งเรือยาวแห้งขอดจากเหตุฝนทิ้งช่วง ส่วนน้ำดิบจากอ่างมรสวบที่ ต.ชัยเกษมไม่สามารถใช้ได้ จากสาเหตุสันอ่างทรุดนานหลายเดือนและกรมทรัพยากรน้ำยังไม่มีการซ่อมแซมเพื่อกักเก็บน้ำตามปกติ ล่าสุดได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ใช้รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำไปสูบน้ำดิบ เพื่อส่งนำน้ำดิบผลิตน้ำประปา เพื่อผลิตน้ำให้ทุกครอบครัวมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคเป็นการชั่วคราว จึงขอให้ผู้ใช้น้ำทุกรายใช้น้ำอย่างประหยัด และเทศบาลมีความจำเป็นต้องปล่อยน้ำประปาลดลงจากปกติ มีการปล่อยน้ำเป็นเวลา จึงขอให้ทุกครัวเรือนเตรียมภาชนะรองน้ำไว้ด้วย

นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน กล่าวว่า จากปัญหาชาวบ้านหลายตำบลประสบปัญหาจากการใช้น้ำของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) อ.บางสะพาน ล่าสุดนายศิริทัย สวัสดิ์อารี ผู้จัดการ กปภ.ได้ชี้แจงว่ามีมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยขอความสนับสนุนรถสูบน้ำระยะไกล จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 4 (ปภ.4) สูบน้ำจากฝายชะลอน้ำคลองบางสะพาน ที่บริเวณสะพานวังยาว ไปผลิตน้ำที่สถานีผลิตน้ำร่อนทอง เพื่อผลิตน้ำประปาจ่ายน้ำตลอด 24 ชั่วโมง แก้ปัญหาน้ำประปาไหลอ่อน และไม่ไหลในพื้นที่ อ.บางสะพาน ขณะเดียวกันในบางพื้นที่ที่ประชาชนเดือดร้อน กปภ.ได้นำรถบรรทุกน้ำ 3 คันออกแจกจ่ายน้ำเพื่อให้บรรเทาความเดือดร้อนชั่วคราว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon