พ่อเมืองปัตตานีประกาศเอาจริง 31 มี.ค. ห้ามคนเดินทางเข้าออกโดยเด็ดขาด

ผู้สื่อข่าว “มติชน” ประจำจังหวัดปัตตานี รายงานว่า เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ด่านจุดตรวจเกาะหม่อแกง ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นจุดเชื่อมรอยต่อระหว่า อ.หนองจิก จ.ปัตตานี และ อ.เทพา จ.สงขลา และถือเป็นเส้นทางสู่ประตู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลหนองจิก เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ ภายหลังการประกาศให้จังหวัดปัตตานีเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดต่อเชื้อโรคโควิด – 19 ทั้งพื้นที่ และได้มีคำสั่งห้ามประชาชนเดินทาง เข้า – ออก ข้ามเขตพื้นที่ฯ อันเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการติดต่อเชื้อโรคโควิด – 19 ซึ่งที่ผ่านมาทางจังหวัดปัตตานีได้มีการผ่อนผันให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้าออกได้ ยกเว้นผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่โรคติดต่ออันตราย ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจวัดไข้ และมีการทำประวัติการเดินทาง พร้อมทั้งหากพบว่าผู้ที่เดินทางมีความเสี่ยงที่จะติดโรค หรือได้สัมผัสกับผู้ป่วย ทางเจ้าหน้าที่จะทำการกักตัวไว้ทันที่ 14 วัน ซึ่งมาตรการดังกล่าวยังคงพบว่ามีประชาชนยังเดินทางเข้าออกกันเป็นจำนวนมาก ทางจังหวัดปัตตานีจึงได้เพิ่มมาตรการขึ้น เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาด โดยประกาศห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่มีความจำเป็นเดินทางเข้าออกในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยเด็ดขาด ซึ่งจะเริ่มใช้อย่างจริงจังในวันที่ 31 มีนาคม

นายไกรศร กล่าวว่า ปัญหาที่เจอในขณะนี้ ประชาชนอ้างเหตุจำเป็น ในการเดินทาง ซึ่งที่ผ่านมา ทางเจ้าหน้าที่เอง ได้มีการผ่อนผันและยืดหยุ่นกัน แต่ในวันที่ 31 มีนาคมนี้ ทางจังหวัดปัตตานีจะเพิ่มความเข้ม ในการตรวจ คนเข้าออก อย่างจริงจัง และประเมินความถึงความจำเป็นเป็นหลัก โดยจะยกเว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค การป้องกันโรค การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภค -บริโภค อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ยานพาหนะเพื่อการกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล และยานพาหนะ ของทางราชการ รวมถึงห้ามผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาด เดินทาง เข้า – ออก จากหมู่บ้านหรือที่เอกเทศ สำหรับที่แยกกันหรือกักกัน และหรือข้ามเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเท่านั้น

 

 

Advertisement

 

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image