รู้ยัง! ประกันสังคมจ่ายชดเชยกักตัว 14 วัน

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 29 มีนาคม ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.  นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม แถลงรายงานประจำวันว่า แนวทางการช่วยเหลือผู้ประกันตนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดย 1.มติครม.ให้แก้กฎกระทรวง การได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย กำหนดให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 โดยให้แก้ไขคำให้ครอบคุมถึงภัยที่เกิดจากโรคโควิด-19 เช่น กรณีกักตัว 14 วัน จากการใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ประกันสังคมจะจ่ายเงิน 50% หรือกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย เราเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th เพื่อประกันสังคมจะจ่ายเงินทดแทนให้

 ทั้งนี้ กรณีการว่างงานจากการเลิกจ้าง หรือนายจ้างหยุดกิจการ ลูกจ้างจะได้รับเงินทดแทนจากกรณีว่างงานไม่เกินระยะเวลา 200 วัน กรณีลูกจ้างลาออกจะได้รับเงินกรณีว่างงาน 45% ของค่าจ้างไม่เกินระยะเวลา 90 วัน แต่ต้องขึ้นทะเบียนเป็นคนว่างงาน และรายงานตัวเดือนละ 1 ครั้งในเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมเพิ่มช่องทางในการติดต่อประกันสังคม โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานประกันสังคม เช่น ช่องทาง ไปรษณีตอบรับ ส่งทางโทรสาร ทางอีเเมล หรือแอพพลิเคชั่นไลน์ของปต่ละจังหวัด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เตือนภัย ‘ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร’ ปลอม! ปนยาอันตราย เสี่ยงถึงชีวิต
บทความถัดไปโควิด-19 เป็นเหตุความรุนแรงในบ้านพุ่งที่ออสเตรเลีย