‘วันนอร์’เรียกส.ส.-กก.บห.’ประชาชาติ’ประเมินสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ 3 จชต.

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ห้องประชุมบ้านศรียะลา จ.ยะลา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ(ปช.) เรียกประชุมด่วนวาระพิเศษเพื่อประเมินสถานการณ์ “Covid19” ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส โดยเชิญนายซูการ์โน มะทา ส.ส.ยะลา เขต.2 นายอับดุลอายี สาแม็ง ส.ส.ยะลา เขต.3 นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ ส.ส.ปัตตานี เขต.4 นายกูเฮง ยาวอหะซัน ส.ส.เขต.3 นราธิวาส นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.นราธิวาส เขต.4 และกรรมการผู้บริหารพรรค โดยมีประเด็นพิจารณา 1.ประเมินสถานการณ์โรคติดต่อร้ายแรง “ Covid19 “ในพื้นที่ 3 จชต.ที่มีการแพรระบาดสูงกว่าพื้นที่ภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศ 2.การให้องค์ความรู้เรื่องอันตรายของโรคติดต่อร้ายแรง Covid19 ให้ประชาชนรับรู้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง

3.นำเสนอความรู้ความเข้าใจมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล @5,000 บาท เพื่อให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพที่มิได้ขึ้นทะเบียนกับหลักประกันสังคม เช่น กลุ่มรับจ้างกรีดยาง คนงานสวนปาล์ม ประมงชายฝั่ง คนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง คนงานร้านอาหาร หรือสถานประกอบการอื่นที่ได้รับผลกระทบจากประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ของรัฐบาล4.ให้รัฐบาลเพิ่มมาตรการควบคุมสินค้าอุปโภค บริโภคให้มีราคาที่รัฐบาลกำหนด เช่นข้าวสาร ไข่ไก่ ฯลฯ 5.เร่งแก้ไขปัญหานักศึกษาในพื้นที่ 3 จชต.ที่ไปศึกษาในต่างประเทศ 6.ประสานงานกับสำนักงานจุฬาราชมนตรี ให้กำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อขอความร่วมมือจากผู้นำศาสนาอิสลามยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 7.ประสานงานให้ผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส เร่งขออนุมัติเงินงบประมาณในสถานการณ์ฉุกเฉิน 50 ล้านบาทมาสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้เพียงพอกับความต้องการ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon