เดินหน้าชน : เดิมพันชีวิตคนไทย : ศุกร์ มังกร

สถานการณ์เลวร้ายจากวิกฤตมหันตภัยไวรัสโควิด-19 ทำให้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาต้องประกาศภาวะ “ฉุกเฉิน” ยกระดับการควบคุมดูแลทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร

พร้อมออกข้อกำหนดต่างๆ ทั้งห้าม-แนะนำ-พึงปฏิบัติ เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรคร้ายชนิดนี้

ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยต้องถือปฏิบัติตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพราะเป็นภัยใกล้ตัวที่ทุกคนมองไม่เห็น

ต้อง “ฉุกคิด” และ “ไม่ประมาท” เด็ดขาด!

เพื่อให้เชื้อร้ายอยู่ในวงจำกัด ง่ายต่อการควบคุมดูแลความปลอดภัยในชีวิตของคนไทยทุกคนให้แคล้วคลาดจากไวรัส

หรือให้มีการแพร่ระบาดน้อยที่สุด

ซึ่งเป็นเรื่องของจิตสำนึกร่วมกันของทุกคน จนกว่าจะมีวัคซีนรักษาโรคให้หายขาดได้

โดยทุกภาคส่วนต้องหยุดสร้างปัญหาต่างๆ ที่จะเพิ่มภาระมากยิ่งขึ้น

ควรปล่อยให้รัฐบาลเร่งทำงานตามความรู้ ความสามารถในการควบคุมภัยพิบัติจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้อย่างมี “สติ”

ตระหนักถึง “เชื้อร้าย” ที่มิหยุดหย่อนในการแพร่กระจายไปทุกหนทุกแห่งหากมีตัวนำพาหะ

ดังนั้น จะทำอย่างไรถึงจะ “ล้อมคอก” ให้อยู่ในวงจำกัด สามารถคัดแยกผู้ติดเชื้อ-ไม่ติดเชื้อออกจากกันได้

ภายใต้สภาวะทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดจำเขี่ย จำเป็นที่ทุกฝ่ายต้องหันหน้าเข้าหากัน ร่วมมือร่วมใจที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคครั้งนี้ไปด้วยกัน

โดยเฉพาะอุปกรณ์ทางการแพทย์ต้องมี ต้องพร้อม รองรับการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล

ณ เวลานี้ “กำลังใจ” เป็นเรื่องสำคัญ!?

และที่ขาดไม่ได้เห็นจะเป็น “การสื่อสาร” ขอความร่วมมือจากประชาชนคนไทยทุกคน

ถือเป็นความสำคัญยิ่งยวดและเป็น “โจทย์ใหญ่” ของรัฐบาลที่จะสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างไรในสถานการณ์เช่นนี้

จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ กลุ่มเป้าหมายที่ชัดแจ้งในการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ของการแพร่ระบาดโควิด ในประเด็นต่างๆ อย่างไร

จะเลือก “สื่อ” ชนิดใดกับคนกลุ่มไหนและอย่างไร?

จะโน้มน้าว ปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรมคนไทยในสถานการณ์วิกฤตนี้ให้ตระหนัก สำนึกรับผิดชอบ คล้อยตามและปฏิบัติตามประกาศข้อกำหนดได้อย่างไร?

ถ้าสื่อสารแล้วประชาชนเข้าใจ รู้เรื่อง ปฏิบัติตาม ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จลุล่วงอย่างที่รัฐบาลต้องการ

ในทางกลับกัน หากการสื่อสารออกไปแล้วประชาชนเกิดความสับสน ไม่ให้ความร่วมมือ

ก็ถือว่าเป็นความล้มเหลว กระทบต่อการแก้ปัญหาและลดทอนความเชื่อมั่นต่อตัวบุคคลและรัฐบาลไปโดยปริยาย

ดังนั้น การแก้ปัญหาไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้เป็นเรื่องของการบริการจัดการที่ต้องอาศัยมืออาชีพทำเป็นระบบ ภายใน พ.ร.ก.ฉุกเฉินในมือ พล.อ.ประยุทธ์ ล้วนๆ ในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดไวรัสได้หรือไม่?

จะ “สำเร็จ” หรือ “ล้มเหลว” สังคมจะเป็นผู้ให้คำตอบ โดยมีชีวิตคนไทยเป็นเดิมพัน!?!

ศุกร์ มังกร

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon