ผู้ว่าฯ นราธิวาส ออกประกาศระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคลอย่างเข้มงวด มีผล 29 มี.ค.

ผู้ว่าฯ นราธิวาส ออกประกาศระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคลอย่างเข้มงวด มีผล 29 มี.ค.

เมื่อววันที่ 29 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ลงนามคำสั่งจังหวัดนราธิวาสที่ 1365/2563 ระงับการเดินทางเข้าออกจังหวัดนราธิวาสของบุคคลเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่แพร่ระบาดและมีแนวโน้มการพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในหลายอำเภอของจังหวัดนราธิวาส จึงจำเป็นต้องใช้มาตรการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มข้น เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบข้อกำหนดซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส/ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนราธิวาส จึงมีคำสั่งดังนี้

ห้ามประชาชนเดินทางเข้า-ออกข้ามเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส อันเนื่องมาจากเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดต่อเชื้อโรคโควิด-19 เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค การป้องกันโรค การฆ่าเชื้อโรค การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภค-บริโภค การไปรษณีย์ อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และยานพาหนะเพื่อการกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาลและยานพาหนะของทางราชการ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี้ผู้ได้รับการยกเว้นต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ตามที่ทางราชการกำหนด

ห้ามผู้ที่เป็น หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด เดินทางเข้า-ออกหมู่บ้านหรือเอกเทศ สำหรับที่แยกกันหรือกักกัน และหรือข้ามเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

หากผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งนี้จะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช 2558 มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหรือเป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ 2548 ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกสูงสุดไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่จังหวัดนราธิวาส มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 9ราย พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล จำนวน 7ราย กลับบ้านแล้ว 1ราย และเสียชีวิต 1ราย

โดยพื้นที่พบการแพร่ระบาด คือ หมู่2 ต.มาโมง อ.สุคิริน หมู่6ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก หมู่4 ต.แว้ง อ.แว้ง หมู่1 ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ หมู่4 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้รวบหนุ่มหึงโหด ใช้มีดแทงด.ญ.วัย14จนตาย ก่อนกลับไปดักแทงเมียเก่าตายอีกศพ
บทความถัดไปกระทิงดุหลุดป่า ออกเขตอุทยานฯทับลาน วิ่งไล่ขวิดชาวบ้านขี่จยย.เจ็บสาหัส