ไทยประกันชีวิต เริ่ม Work from Home เม.ย.นี้ ย้ำผู้เอาประกันยังใช้บริการได้ตามปกติ

นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อขานรับนโยบายคณะรัฐมนตรีที่มีมติประกาศใช้พระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในการยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะมาตรการลดความแออัดในพื้นที่ ขณะเดียวกันบริษัทฯ มีความห่วงใย ใส่ใจในความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน (Stakeholder) ทั้งพนักงาน ผู้เอาประกัน คู่ค้า และสังคมโดยรวม จึงกำหนดนโยบายให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน หรือ Work from Home โดยจะเหลือพนักงานปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานได้ไม่เกิน 30% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

นายไชย กล่าวว่า กรณีพนักงานที่มีอายุเกิน 60 ปี และพนักงานที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ซึ่งมีภูมิคุ้มกันต่ำ ให้ปฏิบัติงานที่บ้านทั้งหมด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 -30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

นายไชย กล่าวว่า ทั้งนี้บริษัทฯได้เตรียมพร้อมในการดำเนินงานทุกด้าน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้เอาประกัน และเกิดความต่อเนื่องในการให้บริการผู้เอาประกัน ตามแผนรองรับการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องและแผนบริหารงานในภาวะภัยพิบัติ หรือ Business Continuity Plan (BCP) โดยผู้เอาประกันสามารถใช้บริการต่างๆ อาทิ การเรียกร้องสินไหมทดแทน การชำระเบี้ยประกันภัย การรับเงินผลประโยชน์-เงินคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ศูนย์บริการข้อมูล ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ โทร.1124 และบริการอื่นๆ ได้ตามปกติ รวมถึงผ่านช่องทางออนไลน์ และ Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.thailife.com, เฟซบุ๊กไทยประกันชีวิต, Line Official Account @Thailifeinsurance และ Twitter @ThaiLifePLC รวมถึงการทำธุรรรมด้วยตัวเองผ่านบริการไทยประกันชีวิต iService บริการตรวจสอบข้อมูลตามกรมธรรม์หรือเรียกร้องสินไหมด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ tl.thailife.com/iservice

นายไชยกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้เอาประกันที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ขอให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับความคุ้มครองทุกกรณี ครอบคลุมถึงการติดเชื้อ COVID-19 ตามผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันชีวิตและ/หรือสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ “อยากขอความร่วมมือคนไทยทุกคนหลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกที่พักอาศัย เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ลดภาระในการดูแลรักษาของบุคลากรทางการแพทย์ ซี่งขณะนี้เสียสละทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อย เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน” นายไชยกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“บิ๊กแดง” สั่งเตรียมพร้อม รพ.ทหาร-แพทย์ รับ ผู้ป่วยโควิดพุ่ง อุปกรณ์ขาดให้รีบแจ้ง
บทความถัดไปเผย กมธ.ปราบโกง ยังไม่งดประชุม ชี้ สภาฯใช้มาตรการเข้มคัดกรองคนเข้า-ออก