ทป.เปิดให้ยืนยันตัวตนออนไลน์ช่วงโควิด-19

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา(ทป.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พบว่า มีประชาชนจำนวนมากไม่สะดวกเดินทางมาติดต่อรับบริการที่กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ประกอบกับเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 จึงได้ปรับรูปแบบการให้บริการเป็นระบบออนไลน์มากขึ้น โดยล่าสุดได้ออกประกาศเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดโรคโควิด-19 ให้สามารถยืนยันตัวตนออนไลน์โดยไม่ต้องเดินทางมาที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือพาณิชย์จังหวัด ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวเป็นสิ่งที่

ผู้ที่เข้ามาใช้ระบบจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์ครั้งแรกต้องดำเนินการก่อน โดยผู้รับบริการสามารถยืนยันตัวตนผ่านทางออนไลน์ได้ที่ http://portal.ipthailand.go.th ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะสิ้นสุด”

ทั้งนี้ ในการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-filing ผู้ใช้บริการจะต้องลงทะเบียนเข้าสู่ระบบยืนยันตัวตนแบบรวมศูนย์กลาง (e-Authentication) ซึ่งเป็นการลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ http://portal.ipthailand.go.th จากนั้นเจ้าหน้าที่กรมฯ จะติดต่อประสานงานผ่าน e-mail และดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านทางการวิดีโอคอล (Video Call) เป็นขั้นตอนสุดท้าย เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยเจ้าหน้าที่จะออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (DIP CA) และพาสเวิร์ดสำหรับเข้าใช้งานระบบ e-filing ต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image