“อพท.”ปรับแผนใช้งบ’63 บูมท่องเที่ยวหลังโควิด-19 คลี่คลาย ช่วยธุรกิจท่องเที่ยวฟื้นตัวโดยเร็ว

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. กล่าวว่า ในฐานะหน่วยงานต้นน้ำ ที่ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมความพร้อมที่จะเข้าไปเพิ่มศักยภาพให้กับชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวในด้านต่างๆ ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยมีแผนจะเข้าไปส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่ดึงดูดการท่องเที่ยวกลับมาอีกครั้ง ทั้งในด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษให้ได้มาตรฐาน TOP 100 และการขับเคลื่อนเมืองในพื้นที่พิเศษเพื่อเข้าสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network – UCCN)

“ด้วยสถานการณ์จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในปัจจุบัน ส่งผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศ และส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังบริษัทนำเที่ยว โรงแรมที่พัก ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ดังนั้น แผนปี 2563 อพท. ได้เตรียมแผนเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน และพื้นที่พิเศษ เพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชนให้เกิดความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวมากขึ้น” นายทวีพงษ์กล่าว

นายทวีพงษ์กล่าวว่า อพท.ได้ปรับแผนการทำงาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ภาคเอกชน โดยการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563 จัดเป็นกิจกรรมอบรมนักสื่อความหมายท้องถิ่นให้แก่ชุมชน โดยใช้มัคคุเทศก์อาชีพเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเป็นการยกระดับเพิ่มศักยภาพให้แก่ชุมชน ขณะเดียวกันมัคคุเทศก์อาชีพก็จะมีรายได้และมีงานทำจากความชำนาญที่มีอยู่ และจะร่วมกับบริษัทนำเที่ยวพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชนและพื้นที่พิเศษของ อพท. เพื่อจะได้สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

ส่วนแผนการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายหลังจากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ อพท.จะร่วมมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) และ สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวภูมิภาคแห่งประเทศไทย เตรียมจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวว่า การปรับแผนการดำเนินงานครั้งนี้จะใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2563 ตามเดิมแต่ปรับเปลี่ยนเพียงกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีนี้ให้สอดรับกับสถานการณ์ คงไว้ซึ่งเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของ อพท. ในเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และการบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย พัฒนาและสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวในพื้นที่ต้นแบบและพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ในส่วนการบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นายทวีพงษ์กล่าวว่า ได้ดำเนินการตามประกาศของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดในเรื่องของการให้แนวทางแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ ล่าสุดได้ประกาศให้เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานของ อพท. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค Work from home ผ่านระบบ อี-ออฟฟิศ และโซเชียล ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมาถึงวันที่ 7 เมษายนนี้ แต่หากมีภารกิจที่จำเป็นก็สามารถเข้ามาปฏิบัติงานที่ออฟฟิศได้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon