ธอส.ประกาศรับสมัครเอ็มดีคนใหม่ ‘ฉัตรชัย’ หมดวาระลุ้นชิงเก้าอี้อีกรอบ  

ธอส.

ธอส.รับสมัคกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่  2 เมษายน ถึง 8 พฤษภาคม 2563

รายงานข่าวแจ้งว่า นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) คนปัจจุบันจะครบวาระ 4 ปีของการดำรงตำแหน่งในวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ดังนั้นธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ นายฉัตรชัย สามารถมาสมัครได้อีกวาระ ทั้งนี้ ในการสรรหากำหนดคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร คือ มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร และสามารถทำงานให้ธนาคารได้เต็มเวลา ส่วนคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ประกอบด้วย 1.มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ทางด้านการเงินการธนาคาร และเศรษฐกิจเป็นอย่างดี 2.มีวิสัยทัศน์ทางด้านการเงินการธนาคาร 3.มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 3.1 กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีหรือเทียบเท่า และมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนั้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร 3.2 กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร และมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนั้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร และ 3.3 ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารองค์กรเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่บริหารเงิน และสินทรัพย์ไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านบาท ในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง และมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนั้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร โดยมีงบการเงิน และโครงสร้างองค์กรหรือรายงานประจำปี (Annual Report) ในขณะดำรงตำแหน่งมาแสดงด้วย

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขการรับสมัครที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ชั้น 10 อาคาร 1 โทรศัพท์ 0-2202-1302 โทรสาร 0-2246-1789 ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ในวันทำการ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ghbank.co.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร หรือมีหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นแทนได้ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ในวันทำการ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เปลี่ยนใจ ไอเอสยุสาวกก่อการร้ายทั่วโลก แม้โควิด-19 ระบาด ชี้ไวรัสลงโทษคนไม่ใช่มุสลิม
บทความถัดไป‘กกพ.’อนุมัติด่วน ดันกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสู้โควิด -19