เปิด 3 มาตรการเยียวยาโควิด-19 ระยะที่ 3 ‘พ.ร.ก.กู้เงินฯ ช่วยเกษตรกร-ปชช. 6 เดือน’

ภาพประกอบ

เปิด 3 มาตรการเยียวยาโควิด-19 ระยะที่ 3 ‘พ.ร.ก.กู้เงินฯ ช่วยเกษตรกร-ปชช. 6 เดือน’

เมื่อวันที่ 7 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงการคลัง ว่ากระทรวงการคลังเตรียมประกาศสรุปมาตรการดูแลและเยียวยาโควิด-19 ระยะที่ 3 จำนวน 1,900,000 ล้านบาท ผ่าน 3 มาตรการ คือ 1.พ.ร.ก.กู้เงินเพื่อการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจ 1 ล้านล้านบาท ได้แก่ แผนงานด้านสาธารณสุขและแผนงานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ เช่น เยียวยาประชาชน 6 เดือน เยียวยาเกษตรกร ดูแลด้านสาธารณสุข

และแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม โดยครอบคลุมโครงการดูแลสนับสนุนเศรษฐกิจในพื้นที่ เช่น สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระดับพื้นที่

2.พ.ร.ก.ให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยออก Soft Loan เพื่อดูแลภาคธุรกิจ โดยเฉพาะเอสเอ็มอีเอส 5 แสนล้านบาท ได้แก่ สินเชื่อใหม่ 5 แสนล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2 เปอร์เซ็นต์ สำหรับเอสเอ็มอีเอส ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท และพักชำระหนี้ (ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) 6 เดือน ให้เอสเอ็มอีเอส ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท

และ 3.พ.ร.ก.ดูแลเสถียรภาพภาคการเงิน 4 แสนล้านบาท ได้แก่ ตั้งกองทุนรวม Corporate Bond Liquidity Stabilization Fund และให้ธนาคารแห่งประเทศไทยซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนดังกล่าว

Advertisement

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image