เหยี่ยวดง บุกตรวจฟาร์ม “ม้าลาย”แหล่งใหญ่ฉะเชิงเทรา หลังมีคนร้องเรียน น.พ.โพสต์โชว์นำเข้ากว่า 300 ตัว ตาย 76 ตัว แต่เคลมคืนได้

เหยี่ยวดง บุกตรวจฟาร์ม “ม้าลาย”แหล่งใหญ่ฉะเชิงเทรา หลังมีคนร้องเรียน นพ.โพสต์เฟซบุ๊กโชว์นำเข้ากว่า 300 ตัว ตาย 76 ตัว แต่เคลมคืนได้ 

 

กรมอุทยานฯ บุกตรวจฟาร์ม “ม้าลาย”แหล่งใหญ่ฉะเชิงเทรา หลังมีคนร้องเรียน นพ.โพสต์เฟซบุ๊กโชว์นำเข้ากว่า 300 ตัว ตาย 76 ตัว แต่เคลมคืนได้  พบเป็นของนายทุนจีนมาลงทุนอ้างทำสวนสัตว์  แต่สภาพยังไม่ใช่สวนสัตว์ไร้อาคารสิ่งปลูกสร้างบริการนักท่องเที่ยว  อ้างเหตุเจอเหตุ “โควิด-19” ก่อนทำสะดุด ระบุมีส่งออกม้าลายขายจีนต่ออีกทอด ด้าน จนท.สั่งห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์-พร้อมพิจารณาทบทวนใบอนุญาตสวนสัตว์

 

เมื่อวันที่ 9 เมษายน นายธัญญา เนติธรรมกุล กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ได้สั่งการให้นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานฯดำเนินการตรวจสอบการครอบครองสัตว์ป่าชนิดม้าลาย ซึ่งมีผู้ประกาศโพสผ่านทางเฟซบุ๊กชื่อ “Woranart Tattiyakul” โดยนายศักดิ์ชัย ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดด้านสัตว์ป่าและพืชป่า (ชุดเหยี่ยวดง) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อเท็จดังกล่าว

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เบื้องต้นพบว่าสถานที่ครอบครองสัตว์ป่าชนิดม้าลาย มีชื่อว่าสวนสัตว์เรย์ลินกา โดยบริษัท เรย์ลินกา จำกัด เลขที่ 222 หมู่ที่ 4 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ทั้งนี้คณะเจ้าหน้าที่ชุดเหยี่ยวดง ได้ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า (หน่วยพญาเสือ) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) สำนักงานปศุสัตว์จ.ฉะเชิงเทรา และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าตรวจสอบสถานที่ดังกล่าว

 

เมื่อเดินทางมาถึงพบชาย 2 คน ทราบชื่อภายหลัง คือนายคิม มอง วิน (MR. KHIN MAUNG WIN) หนังสือเดินทางหมายเลขของประเทศเมียนม่า หนังสือเดินทางมีอายุระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2561 – 16 มกราคม  2566 และนายเหว่ย หลี่ (MR. LI WEL) หนังสือเดินทางหมายเลขของประเทศจีน หนังสือเดินทางมีอายุระหว่างวันที่ 28 ม.ค. 2561 – 27 ธันวาคม  2571 ทั้งสองรายเป็นกรรมการบริษัท เรย์ลินกา จำกัด คณะเจ้าหน้าที่ขออนุญาตตรวจสอบกิจการสวนสัตว์สาธารณะ กรรมการบริษัทฯรับทราบและยินดี อีกทั้งเป็นผู้นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ

ม้าลายในฟาร์ม

 

ผลปรากฏดังนี้ 1. บริษัท เรย์ลินกา จำกัด ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ (สป.21) เล่มที่ 02 ฉบับที่ 43 ลงวันที่ 19 กันยายน 2561 จากกรมอุทยานแห่งชาติฯ ชื่อสวนสัตว์ เรย์ลินกา อายุใบอนุญาตใช้ได้ถึงวันที่ 18 กันยายน 2566 ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 4 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม มีเนื้อที่รวม 44 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา โดยบริษัท เรย์ลินกา จำกัด มีกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจำนวน 2 คน คือ นายคิม มอง วิน (MR. KHIN MAUNG WIN) และนายเหว่ย หลี่ (MR. LI WEL) มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการของบริษัท ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จ.ฉะเชิงเทรา ที่ ฉช. 222949 ลงวันที่ 28 มีนาคม2562 ข้อ 28 ระบุว่า ประกอบกิจการสวนสัตว์ แนวทางอนุรักษ์สัตว์ สวนสัตว์สาธารณะ ซึ่งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท เรย์ลินกา จำกัด ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ (สป.20) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นสถานที่รวบรวมสัตว์ป่า ชนิดที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยและต่างประเทศ ไว้เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ การศึกษา และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ป่า ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ เป็นแหล่งทัศนศึกษา และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการตามโครงการจัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ

2.ตรวจนับม้าลายที่มีอยู่ในครอบครอง รวม 222 ตัว ซึ่งมีหลักฐานการใบอนุญาตนำเข้าของกรมอุทยานแห่งชาติฯ จำนวน 2 ฉบับ รวม 312 ตัว ซึ่งผ่านการตรวจโรค จากประเทศต้นทางและกรมปศุสัตว์แล้ว 3. บริษัท เรย์ลินกา จำกัด รายงานจำนวนการเปลี่ยนแปลงของม้าลายที่ครอบครอง ในปี 2018 – 2020 จำนวน 80 ตัว และในปี 2020 มีการส่งออกไปยังประเทศจีน จำนวน 10 ตัว รวม 90 ตัว คงเหลือรวม 222 ตัว 4. บริษัท เรย์ลินกา จำกัด โดยผู้จัดการทั้งสองคน ให้ถ้อยคำว่า ปัจจุบันตลาดในประเทศจีน ไม่ได้มีคำสั่งซื้อม้าลายของบริษัทฯ ตามที่ตกลงกันไว้ และบริษัทฯยังไม่มีเอกสารการที่จะก่อสร้างกรงหรือคอกสัตว์และนำเข้าสัตว์ป่าอื่นเพิ่มเติมแต่อย่างใด เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทั้งนี้ พื้นที่ซึ่งได้รับอนุญาตให้จัดตั้งได้ดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ซึ่งยังไม่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาอีกจำนวน 31 ไร่ ได้แจ้งว่าได้ดำเนินการทำความสะอาดคอกและพ่นยาฆ่ายุงวันละ 2 ครั้ง

คณะเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้ว เห็นว่า กรณีบริษัท เรย์ลินกา จำกัด ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง และดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2561 แต่ได้ดำเนินการเพียงการก่อสร้างโรงเรือนหรือคอกหรือพื้นที่ร่มเงาสำหรับม้าลายซึ่งนำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่พัก ฟื้นฟู หรืออนุบาลม้าลายดังกล่าว ก่อนที่จะส่งออกจำหน่ายไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน แต่กลับไม่ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสวนสัตว์สาธารณะ เช่น ไม่มีการก่อสร้างอาคาร สิ่งก่อสร้าง หรือเครื่องอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว ไม่มีการก่อสร้างกรงหรือคอกสำหรับสัตว์ป่าชนิดหรือประเภทอื่น ไม่ได้จัดทำระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลหรือของเสีย นอกจากนี้ ไม่มีการปลูกหรือสร้างต้นไม้ให้ร่มเงา แก่นักท่องเที่ยวและสัตว์ป่า แต่อย่างใด

 

คณะเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้ว จึงมีคำสั่ง ดังนี้ 1. ขอความร่วมมือห้ามเคลื่อนย้ายม้าลายที่มีไว้ในครอบครองออกจากสวนสัตว์หรือนำเข้าสัตว์ป่าเข้ามาในสวนสัตว์ หากมีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้าย ต้องแจ้งกรมอุทยานฯ ตามนัยหนังสือกรมอุทยานฯ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0909.304/7323 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 2. ให้ดำเนินการทำความสะอาดกรงคอก สิ่งปฏิกูลหรือของเสียทุกวัน 3. หากมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงของม้าลาย หรือมีภาวะป่วยให้แจ้งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) โดยเร็ว 4. เห็นควรให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) รวบรวมข้อมูล และรายงานข้อเท็จจริงต่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้พิจารณาทบทวนการออกใบอนุญาตสวนสัตว์ข้างต้น ซึ่งกรรมการทั้งสองนาย ได้แก่ นายคิม มอง วิน (MR. KHIN MAUNG WIN) และนายเหว่ย หลี่ (MR. LI WEL) รับทราบและยินดีปฏิบัติ

ทั้งนี้การเข้าตรวจสอบสวนสัตว์ดังกล่าว เป็นการสืบทราบจากผู้ใช้เฟซบุ๊ก Woranart Tattiyakul ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเป็นนายแพทย์ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน จ.ปทุมธานี ได้โพสต์ภาพม้าลายและข้อความระบุว่า “วันนี้มาฟาร์มม้าลายที่เขาหินซ้อน ม้าสุขภาพดีมาก ม้าปรับตัวได้แล้ว ตกลูกมาใหม่ 6 ตัว ฟังดูเหมือนเป็นกำไรเนอะ ตั้งแต่นำเข้ามา จนถึงตอนนี้ กว่าม้าจะปรับตัวได้ ฉีดวัคซีนและรักษาโรคจนหาย ตายไปแค่ 76 ตัว จาก 375 ตัว เคลมคืนจากแอฟริกาได้ 34 ตัว เตรียมส่งออกไปขายให้สวนสัตว์ในประเทศจีน ใครอยากได้ไว้เลี้ยงเก๋ๆ ราคาตัวละ 7 แสน มีประวัติวัคซีน และสายพันธุ์พร้อม ไม่ใช่ม้าลายเถื่อนกะโหลกกะลานะค้าบบบ ส่วนยีราฟล็อตต่อไป ตัวละ 2.5 ล้าน นกเพนกวินจากประเทศคองโก ตัวละ 6 แสน เฮียบอกค่าเครื่องบินแพงต้องลำใหญ่ เพราะยีราฟคอมันยาว เฮียบอกว่าต่อไปจะเอาลูกม้าที่เกิดในไทย ที่เชื่องๆ ไปไว้ที่ mini-zoo ที่โรงแรม T-vintage เอาไว้ให้เด็กๆ และแขกที่มาพักดูเล่น”

อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ทราบว่านายแพทย์คนดังกล่าวเป็นน้องชายของเจ้าของที่ดิน ซึ่งปล่อยที่ดินให้นายทุนชาวจีนเช่าทำสวนสัตว์เป็นระยะเวลา 10 ปี ซึ่งบริษัทดังกล่าวเพิ่งเปลี่ยนรายชื่อกรรมการบริษัทเมื่อเดือน มีนาคม ที่ผ่านมา โดยกรรมการบริษัททั้ง 2 คนปฏิเสธว่าไม่รู้จักนายแพทย์คนดังกล่าว ทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อมูลการนำเข้าม้าลายมีชีวิต ปี 2018-2020 โดยในปี 2018 มีการนำเข้าม้าลายเบอร์เชล (burchell’s zebra) โดยสวนสัตว์ เรย์ลินกา จากประเทศแอฟริกาใต้ จำนวน 205 ตัว เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2018 และจากประเทศนามิเบีย 151 ตัว เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2018 นำเข้าผ่านด่านสุวรรณภูมิ นอกจากนั้นสวนสัตว์แอดเวนเจอร์ ปาร์ค อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำเข้าจากประเทศแอฟริกาใต้ จำนวน 6 ตัว เมื่อวันที่  6 พฤษภาคม 2018 ผ่านด่านสุวรรณภูมิ

ขณะที่ในปี 2019 มีการนำเข้าม้าลาย โดยผู้ใช้ชื่อ Rungtiwa Chaykhunthod ในพื้นที่ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี นำเข้าม้าลายจำนวน 12 ตัว จากประเทศแอฟริกาใต้  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2019 ผ่านด่านสุวรรณภูมิ   ส่วนปี 2020 บริษัทซาฟารีเวิลด์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี นำเข้าม้าลายแควกกา จากประเทศแอฟริกาใต้ จำนวน 60 ตัว เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2020  ผ่านด่านสุวรรณภูมิ  และผู้ใช้ชื่อ Rungtiwa Chaykhunthod  นำเข้าม้าลายเบอร์เชล จากประเทศแอฟริกาใต้อีกจำนวน 5 ตัว เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ผ่านด่านสุวรรณภูมิ

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ญาติเศร้า รับศพรอง ผบก.ผู้ช่วยทูตตำรวจไทย ประจำเมียนมา ไปประกอบพิธีวัดตรีฯ
บทความถัดไปคุมไม่อยู่! ญี่ปุ่นติดเชื้อโควิด-19 พุ่งกว่า 5 พันราย โตเกียวอาการหนัก