ผส.ศึกษาปรับเพิ่ม เบี้ยสูงวัย จ่ายถ้วนหน้า 1 พันบาท

นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์
นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์

ผส.ศึกษาปรับเพิ่ม เบี้ยสูงวัย จ่ายถ้วนหน้า 1 พันบาท

นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าข้อเสนอปรับเพิ่มเบี้ยผู้สุงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ปัจจุบันจัดสรรเป็นขั้นบันได คือ อายุ 60-69 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพ 600 บาท อายุ 70-79 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพ 700 บาท อายุ 80-89 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพ 1,000 บาท ว่า ผส.ได้ศึกษาข้อเสนอขอปรับเพิ่มเงินผู้สูงอายุ ซึ่งในหลายข้อเสนอ เรารับข้อเสนอปรับเพิ่ม 1,000 บาท แบบถ้วนหน้ามาศึกษา เบื้องต้นพบว่าต้องเพิ่มงบประมาณจำนวนมาก และยิ่งนับวันประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้น ฉะนั้นการจะพิจารณาเสนอ ก็จะต้องดูความพร้อมของประเทศด้วย

อธิบดี ผส. กล่าวอีกว่า แต่ในส่วนผู้สูงอายุรายได้น้อย รัฐบาลก็มีมาตรการช่วยเหลือผ่านโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ จ่ายเพิ่มให้ โดยในส่วนผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินเพิ่ม 100 บาทต่อเดือน ส่วนผู้สูงอายุที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 ต่อปี ได้รับเพิ่ม 50 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ ด้วยเป็นมาตรการช่วยเหลือระยะสั้น ที่ใช้ภาษีสรรพสามิตและสุรายาสูบ และเงินบริจาคที่ผู้สูงอายุบริจาคเบี้ยผู้สูงอายุมาให้ จึงต้องมีการประเมินเป็นระยะว่าจะให้ต่อหรือไม่ เบื้องต้นระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมยังมีการจ่ายแน่นอน แต่หลังจากนั้นจะต้องประเมินอีกครั้ง ฉะนั้นเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่ไม่เดือดร้อนเรื่องเงิน มาบริจาคเบี้ยผู้สูงอายุได้ผ่านธนาคารทุกสาขา โดยผู้บริจาคจะได้รับเหรียญพระคลังเชิดชูเกียรติ และได้สิทธิในการหักลดหย่อนภาษีเงินได้ 1 เท่า

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon