“มหาสารคาม” ออกประกาศเพิ่มเติมงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชม. ปิดโรงแรมทุกประเภท ถึง 20 เม.ย.

“มหาสารคาม” ออกประกาศเพิ่มเติมงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชม. ปิดโรงแรม ถึง 20 เม.ย.

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 6/2563 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด19 จังหวัดมหาสารคาม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ออกประกาศเพิ่มเติมดังนี้

1.ให้ปิดโรงแรมทุกประเภทที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม หอพัก อาคาร ชุด ห้องเช่า อพาร์เม้นท์ รีสอร์ท และสถานประกอบการในลักษณะเดียวกันทุกแห่งในจังหวัดเป็นการชั่วคราว ยกเว้นให้กับสถานที่ที่มีผู้เข้าพักอยู่ก่อนประกาศนี้มีผลบังคับใช้ โดยให้พักต่อไปได้และห้ามรับผู้เข้าพักเพิ่ม ทั้งนี้เมื่อผู้เข้าพักเดิมที่พักอยู่ก่อนประกาศนี้ใช้บังคับแจ้งออกจากห้องพักทั้งหมดแล้วให้ปิดทันที

2. ให้ร้านค้าสถานประกอบการขายสุราทุกประเภท งดการจำหน่ายสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเครื่องดื่มอื่นใดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ทุกเภท จากเดิมที่เคยให้ขายได้ช่วงเวลา 11.00 -14.00 น. ให้งดจำหน่าย 24 ชั่วโมง

3. ให้ผู้เดินทางมาจากจังหวัดอื่นที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ ต้องกักกันตนเองที่บ้านต่อเนื่องเป็นเวลา 14 วัน ทั้งนี้ให้ยกเว้นผู้ที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม ที่จำเป็นต้องเดินทางไปปฏิบัติงานหรือมีความจำเป็นเพื่อดูแลญาติผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ หรือเดินทางไปเยี่ยมครอบครัว บุตร ธิดา สามีและภรรยา รวมทั้งการไปพบแพทย์เพื่อรักษาตัวเองให้พื้นที่จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด ให้ได้รับการอนุญาตเป็นการเฉพาะรายจากนายอำเภอในพื้นที่เป็นคราว ๆ ไป (คราวละไม่เกิน 5 วัน) และให้ยกเว้นผู้ที่เดินทางผ่านเข้ามาในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเดินทางไปยังจังหวัดอื่น โดยห้ามพักแวะทำกิจกรรมใด ๆ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามโดยเด็ดขาด ยกเว้นมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งยวด

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันนี้ จนถึงเวลา 08.00 น.ของวันที่ 20 เมษายน 2563

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon