หวั่นกำนัน-ผญบ. 2.9 แสนราย เสี่ยงติดโควิด-19 สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ออกแถลงการณ์วิธีเซฟตัวเอง หลังนายกฯจัดงบซื้ออุปกรณ์ ยังเงียบ

หวั่นกำนัน-ผญบ. 2.9 แสนราย เสี่ยงติดโควิด-19 สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ออกแถลงการณ์วิธีเซฟตัวเอง

เมื่อวันที่ 12 เมษายน นายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯได้ออกแถลงการณ์แจ้งแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กว่า 2.9 แสนรายทั่วประเทศ ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ ( พ.ร.บ.)โรคติดต่อ 2558 เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯมีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และในสถานการณ์นี้ เชื่อว่าประเทศไทยยังมีความหวังกับการทำหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (ผญบ.) ในการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาด

“พวกเราทุกคนทำหน้าที่โดยไม่มีงบประมาณสนับสนุน ไม่มีการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน ในการทำหน้าที่ค้นหา เฝ้าระวังคนในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล ที่มีความเสี่ยงกับการติดเชื้อโรคโควิด 19 และติดตามเฝ้าสังเกตอาการของบุคคลในชุมชน หมู่บ้าน ตำบล ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดแจ้งชื่อผู้ที่ต้องถูกกักตัว รายงานข้อมูลให้อำเภอทราบ การดูแลสังคมส่วนรวมในเขตท้องที่หมู่บ้าน ตำบล ให้เกิดความสงบเรียบร้อย รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯที่มีความใกล้ชิด ความน่าเชื่อถือ เป็นที่พึ่งพิงให้กับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด” นายยงยศ กล่าวและว่า ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 26 มีนาคม ได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อของบประมาณสนับสนุนการทำหน้าที่แล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้า

นายกสมาคม ฯ กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ ขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯปฏิบัติดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด 1.ให้จัดหาอุปกรณ์เท่าที่หาได้ เช่น หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันตนเองซึ่งอาจเป็นเสื้อกันฝน ถุงมือยาง เจลล้างมือ เพื่อใช้ป้องกันตนเอง 2. ทำความเข้าใจกับผู้ร่วมงานถึงวิธีการ แนวทางการเฝ้าระวังการระบาดของโรค วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักตัวของบุคคลที่เดินทางมาจากสถานที่ที่มีการระบาดของโรค การสร้างความปลอดภัยให้กับตนเอง 3.ทำความเข้าใจกับครอบครัวของผู้มีความเสี่ยงจากโรคโควิด 19 ทั้งผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ หรือต่างจังหวัด วิธีการกักตัว วิธีปฏิบัติของบุคคลในครอบครัวเมื่อมีผู้ที่เดินทางมาจากสถานที่ที่มีการระบาดของโรคมาพำนักอาศัยในบ้าน 4. การทำหน้าที่ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ห้ามผู้เดินทางในเวลา 22.00 – 04.00 น. ให้ระมัดระวังเรื่องในการแสดงท่าทีกับประชาชน

5.ให้จัดเตรียมอุปกรณ์การถ่ายภาพ ซึ่งอาจจะเป็นโทรศัพท์ หรืออาจเลือกใช้พื้นที่ที่มีกล้องวงจรปิด ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ให้มีการบันทึกภาพทั้งภาพนิ่งและวีดีโอทุกครั้งที่มีการออกปฏิบัติหน้าที่ และ 6. การปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯต้องถ่ายสำเนาคำสั่งที่นายอำเภอหรือส่วนราชการ มีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ และในขณะปฏิบัติหน้าที่ควรมีการ ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊ก ถ่ายคลิป หรือถ่ายรูปส่งในกลุ่มไลน์เพื่อรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon