เกษตรกรปลื้ม กรมปศุสัตว์แจกเป็ด ไก่ บรรเทาเดือดร้อนโควิดระบาด ภัยแล้ง

นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ในสถานการณ์วิกฤตจากการระบาดของโรคติดเชื้อ   โคโรนา 2019 (Covid-19) และสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ของประเทศนั้น กรมปศุสัตว์ได้มอบพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิต ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย เพื่อเป็นอาชีพเสริม ช่วยลดรายจ่าย และ เป็นอาหารโปรตีนในครัวเรือน สร้างความพึงพอใจให้กับเกษตรกรอย่างมาก ซึ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งและโรคโควิด-19 ได้

ปัจจุบันมีการมอบพันธุ์สัตว์ และปัจจัยการผลิตแล้ว กว่า 5,000 ครัวเรือน จากเป้าหมาย 77,765 ครัวเรือน      โดยกรมปศุสัตว์ได้ให้การสนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีก  เป็นพันธุ์ไก่พื้นเมือง อายุ 1 เดือน รายละ 30 ตัว หรือพันธุ์ไก่ไข่ หรือพันธุ์เป็ดไข่ อายุ 16- 18 สัปดาห์ รายละ 10 ตัว พร้อมอาหารระยะแรก และอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงสัตว์ ตามแนวทางฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคที่เหมาะสมและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ซึ่งเมื่อเลี้ยงต่ออีก 2-3 สัปดาห์ก็จะให้ผลผลิตไข่  เกษตรกรสามารถบริโภคในครัวเรือน เป็นอาหารโปรตีน ช่วยลดค่าใช้จ่าย บรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ภัยแล้ง และโรคโควิด-19

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การสนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีกดังกล่าวนั้นเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัยเมื่อปี 2562 รวม 17 จังหวัด โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ..2562 จำนวน378,188,450 บาท ทั้งนี้ มีเป้าหมายที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนพฤษภาคม 2563 นี้ ด้วยความปรารถนาดีจาก กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เกษตรกรเฮ! กรมปศุสัตว์ แจกพันธุ์​เป็ด-ไก่ 5,000 ครัวเรือน หวังลดผลกระทบแล้ง-โควิด
บทความถัดไป“วรวัจน์” ดักคอ รบ. กู้เงิน 1.9 ล้านๆ ต้องทำตาม ม.140 ร่างเป็นพ.ร.บ.งบฯเพิ่มเติมปี 63 ก่อน