วัดหลวงพ่อโสธร ขยายงดสักการะถึง 30 เม.ย. เจ้าอาวาสมอบ 4 แสนให้ผู้ว่าฯซื้อข้าวสารแจกผู้ด้อยโอกาส

วัดโสธรวรารามวรวิหาร

วัดหลวงพ่อโสธรประกาศขยายงดเข้าสักการะถึง 30 เม.ย.

เมื่อวันที่ 14 เมษายน ที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร บริจาคเงิน จำนวน 400,000 บาท ให้แก่ นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปจัดซื้อข้าวสารมอบให้แก่ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยที่ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. จำนวน 3,809 ครัวเรือน ในสภาวะที่เศรษฐกิจฝืดเคืองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และเสริมสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิตในช่วงวิกฤตนี้ โดยมอบหมายให้ นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา นำไปจัดซื้อข้าวสารพร้อมนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนตามหลักเกณฑ์ต่อไป

นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า พระเดชพระคุณ พระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโสธรฯ มีเมตตาธรรมสูงยิ่ง สมเป็นพระนักพัฒนา ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง เพราะนอกจากพัฒนา ปรับปรุง ก่อสร้าง บูรณปฏิสังขรณ์สร้างเสนาสนะภายในวัดจนเจริญรุ่งเรืองสมเป็นพระอารามหลวงแล้ว พระธรรมมังคลาจารย์ หรือหลวงปู่ยง ก็ได้สร้างคุณูปการที่เกิดประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทรามาโดยตลอด

ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน หลวงปู่ยงท่านเห็นว่า วิกฤตโรคโควิด-19 ที่แพร่ระบาดทั่วไปสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือ และจากข้อมูล จปฐ.พบว่ามีจำนวนครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) คือมีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 40,000 บาท/ปี/คน จำนวน 3,809 ครัวเรือน ประกอบด้วย อำเภอเมือง 469 ครัวเรือน /อำเภอบางคล้า 472 ครัวเรือน /อำเภอบางน้ำเปรี้ยว 761 ครัวเรือน /อำเภอบางปะกง 27 ครัวเรือน /อำเภอบ้านโพธิ์ 102 ครัวเรือน /อำเภอพนมสารคาม 260 ครัวเรือน /อำเภอราชสาส์น 107 ครัวเรือน /อำเภอสนามชัยเขต 420 ครัวเรือน /อำเภอแปลงยาว 168 ครัวเรือน /อำเภอท่าตะเกียบ 874 ครัวเรือน และอำเภอคลองเขื่อน 149 ครัวเรือน ทั้งหมดนี้ได้มอบหมายให้พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรานำข้าวสารไปมอบให้ครบทุกครัวเรือน เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและให้กำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนตามหลักพระพุทธศาสนาต่อไป

นอกจากนี้ พระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้ประกาศขยายเวลางดกิจกรรมเข้าสักการะองค์หลวงพ่อโสธร และปิดพระอุโบสถ รวมถึงพระมหาวิหารหลวงพ่อโสธร ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ที่ขยายตัวไปอย่างกว้างขวางทั่วประเทศและทั่วโลก ซึ่งแม้รัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องได้ประกาศคำสั่งต่างๆ ออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น การควบคุมโรคการแพร่ระบาดของโรคติดต่อของจังหวัดฉะเชิงเทรายังคงมีความเสี่ยง เนื่องจากเป็นจังหวัดติดต่อกับกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล

Advertisement
พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image