รีบคลิกเลย แบงก์ออมสิน เปิดลงทะเบียน วันที่3 ปล่อยกู้ฉุกเฉิน 10,000-50,000บาท

เมื่อวันที่17 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “ธนาคารออมสิน” ที่ได้สนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท โดยการปล่อยกู้เงินให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้มีรายได้ประจำ รายละเอียดและเงื่อนไข มีดังนี้
สินเชื่อสำหรับผู้มี “อาชีพอิสระ”
* วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 10,000 บาท
* อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน (Flat Rate)
* ผ่อนชำระสูงสุด 2 ปี
* ปลอดชำระเงินกู้ 6 งวดแรก
* ไม่ต้องใช้หลักประกัน
คุณสมบัติ
* มีสัญชาติไทย
* อายุ 20 ปีขึ้นไป
* มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน และสามารถติดต่อได้
* ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้ ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท
* ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 เช่น พ่อค้า-แม่ค้า, คนขับรถโดยสาร, คนขับแท็กซี่, และ มัคคุเทศก์
สินเชื่อสำหรับ “ผู้มีรายได้ประจำ”
* วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท
* อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate)
* ผ่อนชำระคืนนานถึง 3 ปี
* ต้องใช้คนค้ำประกัน หรือ สินทรัพย์มาค้ำประกัน
คุณสมบัติ
* สัญชาติไทย
* อายุ 20 ปีขึ้นไป
* มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน และสามารถติดต่อได้
* เป็นผู้มีรายได้ประจำ แต่รายได้ลดลง หรือขาดรายได้ จากผลกระทบไวรัสโควิด-19
วิธีขอกู้สินเชื่อฉุกเฉินจากธนาคารออมสิน
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน
สินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวงเงิน 10,000 บาท และ 50,000 บาท
ลูกค้าสามารถลงทะเบียนได้ที่ ? https://ln15.gsb.or.th/WEB-LN15/
เปิดให้เริ่มลงทะเบียนวันที่ 15 เมษายน – 30 ธันวาคม 2563
ขั้นตอนลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่อ
* กรอกข้อมูลรายละเอียดตามที่เมนูกำหนด
* คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้า
* เลือก เงินกู้ 10,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.10% ต่อเดือน ระยะเวลา 24 งวด (เริ่มชำระงวดแรกในเดือนที่ 7)
* กรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน
* ได้รับอนุมัติวงเงินและติดต่อกลับภายใน 5 วัน
* โอนเงินเข้าบัญชีลูกค้า
ทั้งนี้ การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับการพิจารณาสินเชื่อ และหากไม่ได้รับการติดต่อกลับภายในภาย 5 วันถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image