กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สู้วิกฤตโควิด-19

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สู้วิกฤตโควิด-19

เมื่อวันที่ 17 เมษายน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงห่วงใยและทรงมีพระดำริที่จะช่วยเหลือแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ ให้มีกำลังใจต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยโปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหาเครื่องช่วยหายใจพระราชทานจำนวน 10 เครื่อง พระราชทานแก่โรงพยาบาลในต่างจังหวัด สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 5 เครื่อง ได้แก่ โรงพยาบาลปัตตานี จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลยะลา จำนวน  1 เครื่อง โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน  1 เครื่อง และโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จำนวน 2 เครื่อง

โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมกันนี้ ทรงโปรดให้จัดสำรองไว้ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จำนวน 5 เครื่อง เพื่อให้โรงพยาบาลต่างๆในกรุงเทพและปริมณฑล สามารถยืมไปใช้ในกรณีที่เครื่องมือไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วย พร้อมพระราชทานแอลกอฮอล์เจล จำนวน 10,000 ขวด แก่โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด-19 โดยกระทรวงสาธารณสุขจะส่งมอบแอลกอฮอล์เจลพระราชทานแก่โรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆ เพื่อนำไปช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ต่อไป

จากนั้น ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้นำคณะร่วมเยี่ยมชมห้องตรวจคัดกรองผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อ COVID-19 หน้าอาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่รองรับการให้บริการตรวจรักษาดูแลผู้ป่วยที่สงสัย/ยืนยันติดเชื้อ COVID-19 ที่ช่วยให้การรักษาแบบมีระยะห่างระหว่างผู้ป่วยและผู้ให้บริการรักษา ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image