ชป. ปรับแผนส่งน้ำเขื่อนกิ่วลม ช่วยบรรเทาภัยแล้งให้ชาวลำปาง

กรมชลประทาน ปรับแผนการส่งน้ำจากเขื่อนกิ่วลม และเขื่อนแม่ฟ้า ช่วยเหลือชาวลำปาง   บรรเทาภัยแล้ง พร้อมวอนทุกฝ่ายปฏิบัติตามแผนการจัดการน้ำที่วางไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้น้ำส่งไปได้อย่างทั่วถึง

 

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งทำให้ปัญหาภัยแล้งขยายวงกว้างมากขึ้น เช่นเดียวกับที่จังหวัดลำปาง กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 2    ได้ร่วมกับจังหวัดลำปาง กำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำวัง ซึ่งใช้น้ำต้นทุนจากอ่างเก็บน้ำกิ่วลม และ   อ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำวัง รวมกันประมาณวันละ 10 ล้าน ลบ.. เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2563 ไปจนถึงวันที่ 21 เมษายน 2563 ซึ่งการระบายน้ำในครั้งนี้จะสามารถช่วยราษฎรได้กว่า 30 ตำบล ในเขตอำเภอเมืองลำปาง , เกาะคา , สบปราบ , เถิน และอำเภอแม่พริก

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ออกประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง การบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนหรือแก้ไขความเดือนร้อนในแก่ประชาชน โดยมีข้อกำหนดมิให้มีการสูบน้ำในระหว่างเส้นทางน้ำตลอดแนว (ยกเว้นกรณีสูบน้ำเพื่อการประปา) ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะตรวจสอบยืนยันได้ว่าน้ำไหลถึงปลายทาง คือ ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จึงจะมีประกาศว่าให้สูบน้ำได้ต่อไป โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับการปฏิบัติให้บรรลุผล ตามอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นๆ และให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบอาคารบังคับน้ำที่อยู่ระหว่างเส้นทางน้ำดำเนินการปิดประตูน้ำทุกแห่งตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง จึงต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ร่วมใจกันรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุด พร้อมทั้งปฏิบัติตามประกาศของทางจังหวัดลำปางอย่างเคร่งครัด เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนมีอยู่อย่างจำกัดจำเป็นต้องสำรองน้ำไว้ให้เพียงพอไปจนถึงต้นฤดูฝนหน้าที่กำลังจะมาถึงนี้    

Advertisement

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image