โผล่อีก 19 ราย ขายแมสก์-เจลล้างมือแพงเกินจริง ยอดคดีต่างจังหวัดแซงกรุงเทพฯ

วันที่ 18 เมษายน นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองโฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการปฏิบัติการกรณีสินค้าอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ของกระทรวงพาณิชย์ว่า ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดกรณีหน้ากากอนามัย เจลล้างมือและแอลกอฮอล์เพิ่มสูงถึง 19 ราย ดังนี้

กรุงเทพฯ 3 ราย พบเป็นร้านค้าทั่วไปจำหน่ายเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 2 ราย โดยไม่ปิดป้ายแสดงราคาขาย จึงแจ้งข้อหากระทำความผิด ตามมาตรา 28 นอกจากนี้ ยังเข้าตรวจสอบบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบอีก 1 ราย พบการกระทำความผิดเป็นผู้ผลิตไม่แจ้งต้นทุน และไม่แจ้งชื่อ  ราคาซื้อ ราคาจำหน่าย ปริมาณการผลิต ปริมาณคงเหลือรายวัน ต่อ กกร. จึงแจ้งข้อหากระทำความผิด  ตามมาตรา 25 (5) และมาตรา 26

ต่างจังหวัด 16 ราย แยกเป็นการกระทำความผิด ดังนี้ กระทำความผิดตามมาตรา 28 ข้อหาจำหน่ายหน้ากากอนามัยโดยไม่ปิดป้ายแสดงราคาขาย เป็นร้านค้าทั่วไป จำนวน 8 ราย ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร 6 ราย และจังหวัดเพชรบุรี 2 ราย กระทำความผิดตามมาตรา 25 (1) มาตรา 29 และมาตรา 28 ข้อหาจำหน่ายหน้ากากอนามัยสูงเกินราคาที่กำหนด ข้อหาจำหน่ายหน้ากากอนามัยแพงเกินสมควร และไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย โดยการล่อซื้อและจับกุมผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) 1 ราย ในจังหวัดนครสวรรค์ พบจำหน่ายหน้ากากอนามัยแบบขายปลีก ในราคาชิ้นละ 18 บาท จำนวน 58 ชิ้น นอกจากนี้ ยังพบจำหน่ายหน้ากากอนามัยบรรจุแพคละ 5 ชิ้น ในราคา 80 บาท/แพค (เฉลี่ยชิ้นละ 16 บาท) รวม 75 ชิ้น

ในจังหวัดขอนแก่น 3 ราย เป็นร้านค้าทั่วไปพบจำหน่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) บรรจุกล่องละ 50 ชิ้น ในราคากล่องละ 450-620 บาท (เฉลี่ยชิ้นละ 9.00-12.40 บาท)

Advertisement

ส่วนการกระทำความผิดตามมาตรา 29 ข้อหาจำหน่ายหน้ากากอนามัยสูงเกินสมควร โดยการล่อซื้อและจับกุมร้านค้าทั่วไปจำหน่ายหน้ากากอนามัย 3 ราย ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม 2 ราย พบจำหน่ายหน้ากากอนามัยแบบขายปลีกในราคาชิ้น 15-20 บาท จังหวัดนครพนม 1 ราย พบจำหน่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) บรรจุกล่องละ 50 ชิ้น ในราคากล่องละ 730 บาท (เฉลี่ยชิ้นละ 14.60 บาท) และจังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ราย จำหน่ายหน้ากากอนามัยผ่านทางเฟซบุ๊ก พบจำหน่ายหน้ากากอนามัยบรรจุกล่อง 50 ชิ้น ในราคา 990 บาท (เฉลี่ยชิ้นละ 19.80 บาท)

นางลลิดากล่าวว่า ทำให้สถิติการจับกุมผู้กระทำความผิดกรณีหน้ากากอนามัย เจลล้างมือและแอลกอฮอล์ มียอดรวมสูงขึ้นถึง 361 ราย แยกเป็นกรุงเทพฯ 163 ราย และต่างจังหวัด 198 ราย

ทั้งนี้ โทษที่ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ข้อหาขายเกินราคาควบคุม มาตรา 25 (1) มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ข้อหาไม่แจ้งต้นทุนราคาซื้อ ราคาจำหน่าย ปริมาณการผลิต ปริมาณคงเหลือ ตามมาตรา 25 (5) มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับไม่เกินวันละ 2,000 บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะแจ้ง  มาตรา 26 ข้อหาเป็นผู้ผลิตไม่แจ้งชื่อ ราคาซื้อ ราคาจำหน่าย มาตรา 28 ข้อหาไม่ปิดป้ายแสดงราคาขาย มีอัตราโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท และมาตรา 29 ข้อหาขายแพงเกินสมควรมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Advertisement

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image