‘ทัพฟ้าช่วยไทย ต้านภัยโควิด-19’ ขนข้าวชาวนา แลกเปลี่ยนปลาชาวเล

‘ทัพฟ้าช่วยไทย ต้านภัยโควิด-19’ ขนข้าวชาวนา แลกเปลี่ยนปลาชาวเล

จากกรณีที่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวนมากกว่า 170 คน จากหลายพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 24 มีนาคมได้มีประกาศจังหวัดภูเก็ต ให้ปิดห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และสถานที่เสี่ยงต่าง ๆ ทั้งจังหวัด เพื่อไม่ให้คนออกมารับเชื้อและแพร่เชื้อ ส่งผลกระทบให้สถานบริการ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าต้องปิด รวมถึงตลาดราไวย์ที่เป็นตลาดซื้อขายปลาและสัตว์ทะเลสด ทำให้ชาวเลที่เป็นคนพื้นเมืองจำนวนกว่า 1,300 คน ซึ่งมีอาชีพหลักคือการออกทะเลหาปลาและสัตว์ทะเล แต่ไม่สามารถขายปลาและสัตว์ทะเลได้ จึงได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักไม่มีเงินที่จะซื้อข้าวสาร สมาคมชาวยโสธรซึ่งเคยร่วมโครงการทัพฟ้าช่วยชาวนา และเป็นผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่มีความพร้อม จึงเสนอการช่วยเหลือในลักษณะการแลกเปลี่ยนข้าวสารไปแลกกับปลาแห้ง แต่ประสบปัญหาเรื่องระยะทางและเวลาที่ใช้ในการขนส่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนชาวเล

เมื่อวันที่ 18 เมษายน พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทบ.) ได้สั่งการให้จัดกำลังพลของกองทัพอากาศ ยานพาหนะ และเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 หรือ C-130 ซึ่งมีขีดความสามารถในการบรรทุกได้ถึง 12 ตันหรือ 1,200 กิโลกรัม สนับสนุนโครงการนำร่อง “ทัพฟ้าช่วยไทย ต้านภัยโควิด-19” ขนข้าวชาวนา เปลี่ยนปลาชาวเล เพื่อช่วยเหลือชาวเลที่กำลังเดือดร้อนอย่างหนักให้เร็วที่สุด

โดยการขนส่งข้าวสารจากจังหวัดยโสธร ไปแลกเปลี่ยนปลาแห้งที่จังหวัดภูเก็ต และนำปลาแห้งกลับไปส่งที่จังหวัดยโสธร ในเบื้องต้นกองทัพอากาศได้เตรียมกำลังพล ยานพาหนะ และเครื่องบินไว้พร้อมแล้ว รอการดำเนินการรวบรวมข้าวหอมมะลิและปลาแห้งของแต่ละชุมชน และกำหนดดำเนินการขนข้าวไปแลกปลาในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน

Advertisement

โครงการนี้ถือเป็นโครงการนำร่อง เป็นตัวอย่างในการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชุมชน เมือง หรือประเทศ โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนสินค้าที่เคยมีมาแต่โบราณ ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งและมีศักดิ์ศรีให้แก่ชุมชน สร้างความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ องค์กร และชุมชน ลดภาระของส่วนราชการในการไปดูแลชุมชนดังกล่าว ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่จะสร้างให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image