วช.-คมนาคม ชี้ ม.ค.-มี.ค. คนไทยเดินทางลดลง เมษา ปีนี้ บินในประเทศลด 98%

 วช.-คมนาคม ชี้ ม.ค.-มี.ค. คนไทยเดินทางลดลง เมษา ปีนี้ บินในประเทศลด 98%

คนไทยเดินทางลดลง ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) เปิดเผยว่า วช. ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม ได้จัดทำรายงานการเดินทางของคนไทยในช่วงระยะเวลาที่เกิดโรคระบาดโควิด-19 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา โดยพบว่า คนไทยมีการเดินทางลดลง ทั้งการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและรถยนต์ส่วนตัว ดังนี้

จำนวนผู้เดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะลดลงต่อเนื่อง

เดือนมกราคม ปี 2563 ลดลง 11% เมื่อเทียบเดือนมกราคม 2562
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ลดลง 15% เมื่อเทียบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
เดือนมีนาคม 2563 ลดลง 47% เมื่อเทียบเดือนมีนาคม 2562

ยังคงมีการเดินทางในวันจันทร์สูงและลดลงในวันเสาร์-อาทิตย์
 การเดินทางทางอากาศในประเทศ เดือนเมษายน 2563 ลดลง 98% เมื่อเทียบกับต้นปี 2563 (ก่อนเหตุการณ์โควิด)

Advertisement

ปริมาณการเดินทางระหว่างจังหวัด (ใช้การเดินทางเข้าออก กทม. เป็น indicator) ลดลง 67%
ซึ่งปริมาณการเดินทางลดลง เกิดจากมาตรการของรัฐบาล โดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในประเทศ ซึ่งได้ผลดี

 

Advertisement

 

 

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image