รอฟัง! พรุ่งนี้เอกชนชงแผนรีสตาร์ตธุรกิจ ลุ้นห้าง-ร้านอาหารเปิด 1 พ.ค.

เอกชนชงแผนรีสตาร์ตธุรกิจต่อที่ประชุม ศบค.พรุ่งนี้ หวังเปิดให้บริการ 1 พ.ค. แบ่งเป็นกลุ่ม 3 สี คือ สีแดง-สีเหลือง และสีเขียว ลุ้นห้างสรรพสินค้า, ร้านอาหาร, ร้านเสริมสวย/ร้านตัดผม เปิดตามปกติ สภาพัฒน์นัดแถลงผลประชุม 11 โมง ด้านเซ็นทรัลเตรียมเปิดเป็นเฟส

แหล่งข่าวจากภาคเอกชนเปิดเผยว่า วันพรุ่งนี้ (20 เมษายน) ที่จะมีการประชุมคณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชน ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งทีมของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่มีนายกลินท์ สารสิน เป็นประธานกลุ่มศึกษาแนวทางภาคธุรกิจที่สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ จะเสนอแผนรีสตาร์ตธุรกิจให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช. หรือสภาพัฒน์) โดยจะมีทีมแพทย์ที่เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีใน ศบค.ร่วมพิจารณาชี้ขาดว่าจะเปิดแค่ไหน เพียงใด หลังจากมีการสิ้นสุดล็อกดาวน์ 30 เมษายนนี้ มีความหวังว่าภาคธุรกิจเริ่มกลับมาดำเนินกิจการในวันที่ 1 พฤษภาคม

อย่างไรก็ตาม ในการเปิดให้บริการต้องอาศัยข้อมูลทางการแพทย์ เช่น แนวโน้มผู้ติดเชื้อ เป็นปัจจัยชี้ขาดหลักว่าจะคลายล็อกธุรกิจประเภทใดและพื้นที่ใดบ้าง เพื่อไม่ให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กลับมาอีกครั้งเหมือนประเทศสิงคโปร์และญี่ปุ่น โดย สศช.นัดแถลงข่าวในเรื่องดังกล่าว โดยนายทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ สศช.ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ศบค. เวลา 11.00 น. ที่ สศช.

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะคณะที่ปรึกษา ศบค.กล่าวว่า ขณะนี้คณะทำงานอยู่ระหว่างจัดทำแผนการเปิดธุรกิจใหม่หลังสิ้นสุดการล็อกดาวน์ในวันที่ 30 เมษายนนี้ โดยในการจัดทำแผนหอการค้าร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และนักวิชาการด้านระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ในการกำหนดประเภทธุรกิจที่จะกลับมาเปิดบริการ พร้อมทั้งกำหนดกลุ่มพื้นที่ที่จะกลับมาเปิดดำเนินการ (area base) โดยจัดแบ่งเป็นกลุ่มสีแดง-สีเหลือง และสีเขียว เบื้องต้นดูแลใน 6-7 กลุ่ม อาทิ ห้างสรรพสินค้า, ร้านอาหาร, สนามกีฬากลางแจ้ง, สนามกีฬาในร่ม/กลุ่มฟิตเนส, ร้านเสริมสวย/ร้านตัดผม, ผับ-บาร์, ห้องเกมรูม, ออฟฟิศให้เช่า และร้านค้าเฉพาะสินค้า เช่น ร้านเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างโฮมโปร

Advertisement

ทั้งนี้ เกณฑ์การพิจารณาจะแบ่งประเภทธุรกิจว่าเป็นกลุ่มที่ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้หรือไม่ เช่น สนามมวยเป็นสนามกีฬา ควบคุมการใช้เสียงได้หรือไม่ เพราะการใช้เสียงหมายถึงการเปล่งเสียงออกมาจะมีน้ำลาย/สารคัดหลั่งที่แพร่กระจายออกมาด้วย เป็นต้น ซึ่งต้องดูว่าจะควบคุมอย่างไร หรือกรณีร้านอาหาร สามารถเปิดให้บริการได้หากปฏิบัติตามมาตรการ เช่น การเว้นระยะห่างของโต๊ะ-เก้าอี้ หรือร้านที่เป็นห้องแอร์จะต้องมีระบบอากาศถ่ายเท มาตรการตรวจสอบวัดอุณหภูมิ อุปกรณ์หน้ากากอนามัยป้องกันผู้มาใช้บริการ เป็นต้น

“สำหรับการจัดแบ่งโซน พื้นที่สีเขียว หมายถึง พื้นที่ปลอดภัย เช่น ใน 9 จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อ หรือในจังหวัดที่มีอัตราการแพร่เชื้อน้อย, สีเหลือง ก็อาจเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ในระดับสูงขึ้น และสีแดง จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดจำนวนมาก อย่างกรุงเทพฯ นนทบุรี หรือจังหวัดภูเก็ต ซึ่งโซนพื้นที่นี้เป็นไปตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์การติดเชื้อ”

นายกลินท์เปิดเผยว่า ในการจัดประเภทธุรกิจที่จะกลับมาเปิดดำเนินการ เป็นการทำงานร่วมกับทีดีอาร์ไอและนักวิชาการระบาดวิทยา จะเสนอต่อเลขาธิการ สศช.วันที่ 20 เมษายนนี้ โดยจะแบ่งเป็นสีเขียว-เหลือง-แดง เหมือนกัน ขึ้นกับว่าธุรกิจนั้นมีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคได้หรือไม่ ขั้นตอนและระยะเวลาการเปิดอาจไม่พร้อมกันทั้งหมด เช่น พื้นที่สีแดงไม่ใช่จะปิดหมดเลย แต่อาจจะสามารถเปิดบริการธุรกิจกลุ่มสีเขียวได้ เช่น พวกร้านอาหาร แต่ต้องเป็นไปตามมาตรการที่กำหนด เว้นที่ว่างโต๊ะ หรือมีมาตรการป้องกันการระบาด เป็นต้น หรือพื้นที่สีเขียว จะเปิดธุรกิจใดได้บ้าง ก่อนหรือหลังก็ขึ้นกับมาตรการควบคุม

Advertisement

ด้านนายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แนวทางเบื้องต้นแผนของเซ็นทรัลจะแบ่งเป็นเฟสๆ โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับมาตรการความสะอาด ปลอดภัย และการเว้นระยะห่างทางสังคม เช่น การจำกัดจำนวนผู้ใช้ลิฟต์ การใช้บันไดเลื่อน การจัดที่นั่งในร้านอาหารให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม การจัดช่วงเวลาพิเศษ หรือช่องทางการจ่ายเงินพิเศษให้สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรีมีครรภ์ ตลอดจนการสต๊อกสินค้าให้พร้อมทั้งการสั่งซื้อออฟไลน์และออนไลน์ เป็นต้น โดยพร้อมเปิดให้บริการอีกครั้ง แต่ต้องรอฟังแนวทางจากทางรัฐบาลอีกครั้ง

ทั้งนี้ ในส่วนของห้างเซ็นทรัล สาขานครศรีธรรมราช ได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 12 เมษายนที่ผ่านมา ภายใต้มาตรการคุมเข้มเพื่อป้องกันและการเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด และยังมีจุดให้บริการดิลิเวอรี ซื้อกลับบ้าน การจัดระเบียบที่นั่งให้พนักงานและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการให้มีระยะห่างตามที่สาธารณสุขกำหนด พร้อมปฏิบัติตามประกาศผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างเคร่งครัด ทำให้ยังมีร้านค้าบางส่วนยังไม่ได้เปิดให้บริการ อาทิ โรงภาพยนตร์ เป็นต้น

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image