‘ทีเอสอาร์’ เคาะปันผล 0.08 บาทต่อหุ้น พร้อมเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นปี 63 แบบไร้กำหนด

นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSR เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ได้พิจารณาและคำนึงถึงประเด็นต่างๆ อย่างรอบด้านแล้ว มีมติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากที่กำหนดเดิมในวันที่ วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 9:00 . ห้องประชุมแม่น้ำเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4  ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ออกไปอย่างไม่มีกำหนด และยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม(Record Date) เดิมในวันที่ 12 มีนาคม 2563 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดโอกาสกากรแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ โดยจะพิจารณากำหนดวาระการประชุมและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหม่เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงและกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล

นายเอกรัตน์กล่าวว่า ขณะเดียวกันคณะกรรมการได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 43,974,570.64 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 โดยจะขึ้นเครื่องหมายเอ็กซ์ดี หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน2563 ซึ่งมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

นายเอกรัตน์กล่าวว่า การที่คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตินั้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น รอบนี้เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 ที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม2562 ในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้นแล้วเป็นจำนวนเงินปันผลรวมอัตรา หุ้นละ 0.14 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรของบริษัททั้งปี 2562 และคณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

บริษัทฯ ต้องขออภัยผู้ถือหุ้นที่แจ้งเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน จากการพิจารณาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยบริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการอื่นใด ที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้ เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไปโดยเร็ว พร้อมเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกันนายเอกรัตน์กล่าว

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image