เริ่มแล้ว3หน่วยงาน เชื่อมโยงบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลด้วยออนไลน์ รับนโยบายทิ้งระห่าง สกัดแพร่โควิด

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า  กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) บูรณาการการให้บริการ เชื่อมโยงข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลกับระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal) เพื่อให้ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด สามารถนำรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) ของนิติบุคคล ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้ ไปใช้เข้าระบบ Biz Portal ได้  เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการการให้บริการร่วมกับส่วนราชการอื่นซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ปัจจุบันห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะได้รับรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) ซึ่งสามารถนำไปใช้งานบริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ ได้ทั้งหมด เช่น การนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) งานการอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Permit) และระบบแจ้งเตือนให้ธุรกิจทราบและปฏิบัติตามหน้าที่ของนิติบุคคลเมื่อครบกำหนดต่างๆ เพื่อไม่ให้สูญเสียต้นทุนการดำเนินธุรกิจจากการไม่ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด

“ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ การติดต่อและดำเนินธุรกรรมต่างๆ รวมถึงการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐต่างสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเลือกใช้บริการต่างๆ ผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อช่วยลดการเดินทางออกจากบ้าน และลดการพบปะกันระหว่างบุคคล “ นายวีรศักดิ์ กล่าว

ปัจจุบันระบบ Biz Portal ได้เปิดให้บริการข้อมูลและการขออนุมัติ/อนุญาตในการประกอบธุรกิจหลายประเภท เช่น การเริ่มต้นธุรกิจ การขอใช้สาธารณูปโภค การขออนุญาตประกอบธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจร้านค้าปลีก เป็นต้น การพัฒนาดังกล่าวจะช่วยให้ธุรกิจได้รับความสะดวกรวดเร็วในการประกอบธุรกิจยิ่งขึ้น โดยหลังจากจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว ก็สามารถดำเนินการอนุมัติ/อนุญาตในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องผ่านทางออนไลน์ได้ทันที ดังนั้น ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการพัฒนาต่อยอดการให้บริการภาครัฐที่ตอบสนองและสอดคล้องกับรูปแบบการประกอบธุรกิจและธุรกรรมต่างๆ ที่ต้องอาศัยความรวดเร็ว ฉับไว ทำให้ผู้ประกอบการประหยัดเวลา ลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งช่วยให้บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจเป็นไปในทางที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ การพัฒนาดังกล่าวยังเป็นส่วนสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ให้ยุติลงโดยเร็ว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘แก้วกัลยา กมุลทะลา’ หมดสัญญาอำลา ‘เจที มาร์เวลัส’ วอลเลย์ลีกญี่ปุ่น
บทความถัดไปสมาชิกสภาอบจ.พะเยาควักเงินส่วนตัวซื้อไข่แจกชาวบ้าน10ตำบล