พณ.เร่งสร้าง10ต้นแบบธุรกิจบริการแนวใหม่ ดึงดิจิทัลแพลตฟอร์มช่วยพัฒนา ลดเสี่ยงทุกวิกฤตที่เกิดขึ้น

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อทุกภาคส่วน และสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจโลก การหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคส่งผลต่อลงทุนและการบริโภค ตลอดจนเศรษฐกิจฐานรากได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการ

นายวุฒิไกร  กล่าวว่า คาดการณ์ว่าหลังวิกฤตโควิด-19 พฤติกรรมของผู้บริโภคจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโลกของDigital Transformation จะเข้ามาอย่างรวดเร็ว ระบบนิเวศของอี-คอมเมิร์ซจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทำให้หลายธุรกิจเริ่มให้ความสำคัญกับการทำอี-คอมเมิร์ซ ทั้งธุรกิจโลจิสติกส์ เดลิเวอรี่ ระบบการชำระเงิน และระบบการขายสินค้าแบบอัตโนมัติ ผู้ประกอบการที่เริ่มปรับตัว และวางแผนสำรองในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการ Transform ธุรกิจ จะสามารถก้าวสู่ตำแหน่งที่ดีกว่าหรือก้าวเป็นผู้นำในยุคหลังโควิด-19

เพื่อกระตุ้นให้เกิดโอกาสทางการตลาด และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ใหม่ๆ ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางการค้าและขยายโอกาสทางการตลาดของธุรกิจบริการสู่ภูมิภาค กรมฯ จึงจัดโครงการสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจบริการ ปี 2563 เพื่อพัฒนาศักยภาพ เตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมบริการ ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทั่วประเทศ

“ โดยนำผู้ประกอบธุรกิจบริการกลุ่มเป้าหมาย เช่น สปา นวดเพื่อสุขภาพ กิจการดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจบริการสุขภาพ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริการท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจบริการเข้ากับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 150 กิจการ เข้าร่วมโครงการและผ่านขบวนการสร้างเครือข่ายสู่ภูมิภาค ตลอดจนการพัฒนาภาพลักษณ์ของธุรกิจให้เป็น 10 ต้นแบบธุรกิจบริการแนวใหม่ (New Business Model) เพื่อสร้างความโดดเด่นให้เป็นที่ดึงดูดผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น  “ นายวุฒิไกร กล่าว

Advertisement

นายวุฒิไกร  กล่าวอีกว่า ธุรกิจบริการเป็นธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้านความพึงพอใจและความคาดหวัง สินค้าของธุรกิจบริการ คือ การขายประสบการณ์และความประทับใจให้ผู้บริโภค จึงทำให้การตลาดของธุรกิจบริการมีความแตกต่างไปจากการทำตลาดของสินค้าทั่วไปที่สามารถจับต้องได้ เพราะลูกค้านั้นมีความสำคัญต่อธุรกิจ ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการให้บริการตามหน้าที่ที่ลูกค้าควรจะได้รับเท่านั้น แต่จะต้องรับผิดชอบต่อความรู้สึกของลูกค้าอีกด้วย ผู้ประกอบการจะต้องมีความเป็นมืออาชีพและมีมุมมองในการทำงานด้านบริการที่เน้นการสร้างความพึงพอใจในระดับสูงสุดกับลูกค้า เพื่อสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลที่ไร้ขีดจำกัด

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image