อภ. เพิ่มกำลังการผลิตยา 5 รายการ เพียงพอใช้รักษาโรคโควิด-19

อภ. เพิ่มกำลังการผลิตยา 5 รายการ เพียงพอใช้รักษาโรคโควิด-19

องค์การเภสัชกรรม เพิ่มกำลังการผลิตและสำรองยาที่ผลิตเอง 5 รายการ เพียงพอสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่กระทบต่อผู้ป่วยเดิมที่เคยใช้ยานี้อยู่ ส่วนยาฟาวิพิราเวียร์จากญี่ปุ่นกำหนดส่งมอบเพิ่มอีก 103,860 เม็ด ในปลายเดือนเมษายน นี้

เพิ่มกำลังการผลิตยา เมื่อวันที่ 22 เมษายน ที่ องค์การเภสัชกรรม ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม(อภ.) กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)มีแนวทางการใช้ยาต้านไวรัส สำหรับใช้รักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด -19 และได้กำหนดให้มียาจำเป็นสำหรับใช้ในการรักษาจำนวน 7 รายการ สำหรับใช้ร่วมกันในการรักษาโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้มีเพียงพอสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นยาที่ อภ.ได้ดำเนินการผลิตยาขึ้นเอง จำนวน 5 รายการ ประกอบด้วยยาต่าง ๆ ดังนี้ 1.ยาคลอโรควิน รักษาโรคมาลาเรีย สำรองไว้ จำนวน 1.8 ล้านเม็ด 2.ยาต้านไวรัสเอดส์สูตรผสม โลพินาเวียร์ และ ริโทรนาเวียร์ (Lopinavir / Ritonavir) สำรองไว้ จำนวน 30.6 ล้านเม็ด 3.ยาต้านไวรัสเอดส์ดารุนาเวียร์ (Darunavir) สำรองไว้จำนวน 1.9 ล้านเม็ด 4.ยาต้านไวรัสเอดส์ริโทรนาเวียร์ (Ritonavir) สำรองไว้จำนวน 1.9 ล้านเม็ด และ 5.ยาอะซิโธรมัยซิน (Azithromycin) ยาปฏิชีวนะใช้รักษาอาการติดเชื้อจากแบคทีเรีย สำรองไว้จำนวน 3.4 ล้านเม็ด ส่วนยาอีก 2 รายการ อภ. ได้จัดซื้อมา คือ 6.ยาฟาวิพิราเวียร์ ( Favipiravir ) ซึ่งเป็นยาสำคัญสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีการจัดซื้อจากแหล่งผลิตอยู่ 2 แหล่งหลัก คือญี่ปุ่นเจ้าของสิทธิบัตร และจีนซึ่งได้รับใบอนุญาตจากญี่ปุ่น โดยอภ.ได้มีการจัดหาไปแล้ว 140,000 เม็ด กรมควบคุมโรคจัดหา 47,000 เม็ด รวมเป็น 187,000 เม็ด และจะมีการส่งมอบที่จัดซื้อจากญี่ปุ่นเพิ่มอีก 103,860 เม็ด ในปลายเดือนเมษายนนี้ สำหรับ 7.ยาไฮดรอกซีคลอโรควิน องค์การฯได้ดำเนินการจัดซื้อไปแล้วจากผู้ผลิตในประเทศ จำนวน 1.09 ล้านเม็ด

“ยาทั้ง 5 รายการที่องค์การฯ ผลิตเองนั้น เป็นการเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อใช้สำหรับรักษาผู้ติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งยามีเพียงพอและไม่กระทบต่อผู้ป่วยที่ใช้ยาเหล่านี้อยู่เดิม และขอเตือนว่ายาเหล่านี้เป็นยาที่ใช้เฉพาะโรค เป็นยาอันตราย การสั่งใช้ต้องเป็นไปตามการสั่งของแพทย์เท่านั้น ประชาชนห้ามซื้อมากินเองเด็ดขาด เนื่องจากยาทุกชนิดมีทั้งคุณประโยชน์และโทษ ” ภญ.มุกดาวรรณ กล่าว

Advertisement

ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ

 

 

 

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image