‘สุริยะ’ขอหมื่นล้านช่วยเอสเอ็มอี กระตุ้นจ้างงานภาคเกษตร

‘สุริยะ’ขอหมื่นล้านช่วยเอสเอ็มอี กระตุ้นจ้างงานภาคเกษตร

วันที่ 22 เมษายน ที่กระทรวงอุตสาหกรรม นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ประชุมมาตรการให้ความช่วยเหลือเอสเอ็มอี ร่วมกับ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ผู้บริหารสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้บริหารสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว.) หรือเอสเอ็มอีดีแบงก์

นายสุริยะ กล่าวว่า โลกเปลี่ยนแปลงไป ทุกประเทศเน้นปกป้องอุตสาหกรรมตัวเอง ประเทศไทยจะใช้โอกาสนี้หันมาให้ความสำคัญเศรษฐกิจฐานรากมากขึ้น กระทรวงอุตสาหกรรมเองได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบโควิด-19และภัยแล้ง วงเงินรวมประมาณ 10,000 ล้านบาท โดยจะขอสนับสนุนจากงบฟื้นฟูฯ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน 1. ด้านเพิ่มประสิทธิภาพ บริหารจัดการและการตลาดส่วนใหญ่เป็นโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) 2. ด้านการเงิน ที่เกี่ยวข้องกับการพักชำระหนี้ และเสริมสภาพคล่องดอกเบี้ยผ่อนปรน และการลงทุนขยายปรับปรุงกิจการของธพว.

นายสุริยะ กล่าวว่า 3.การอำนายความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย อาทิ เว้นค่าธรรมเนียมรายปีโรงงาน เว้นค่าธรรมเนียมการบริการด้านมาตรฐาน และ 4.ด้านการจัดหาแหล่งน้ำและจ้างงาน อาทิ จัดหาแหล่งน้ำและช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ประสบปัญหาภัยแล้ง แบ่งเป็น จัดหาแหล่งน้ำใต้ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยในช่วงภัยแล้ง ช่วยเกษตรกรชาวไร่อ้อยจัดซื้อพันธุ์อ้อยแจกจ่ายชาวไร่ ปรับเปลี่ยนเกษตรกรสู่สมาร์ท ฟาร์ม จ้างงานเกษตรกรชาวไร่อ้อยสำรวจข้อมูลระบบชี้นำเตือนภัยและจัดหาแหล่งน้ำขุมเหมือง

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image