‘จุรินทร์’ ชู 10 มาตรการระบายสินค้าเกษตร ดันส่งออกออาหารแปรรูป 8.7 แสนล้าน

‘จุรินทร์’ ชู 10 มาตรการระบายสินค้าเกษตร ดันส่งออกอุตฯอาหารแปรรูป 8.7 แสนล้าน

เมื่อวันที่ 23 เมษายน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังนำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตระสหกรณ์ พบและประชุมร่วมกับเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ส่งออกอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาช่วงสถานการณ์โควิด ณ โรงงานเทพผดุงพร พุทธมณฑลสาย 4 ว่า ตามนโยบายพลิกโควิดเป็นโอกาสของกระทรวงพาณิชย์ ที่จะมีการพบปะและหารือกับเกษตรกร ผู้ประกอบธุรกิจแปรรูป ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกในทุกภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและกำหนดแนวทางที่จะเดินหน้า นำรายได้เข้าประเทศและช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งเป็นห่วงโซ่การผลิตต้นทาง

“วันนี้ได้หารือกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปและเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง ทั้งสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ประธานกลุ่มผู้ผลิตอาหารทะเล ประธานกลุ่มผัก-ผลไม้ ประธานกลุ่มเครื่องปรุงรส กลุ่มสับปะรด ข้าวโพดหวานและเกษตรกร จากสมุทรสงคราม ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ” นายจุรินทร์กล่าว

นายจุรินทร์กล่าวว่า ภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปและแปรรูปของประเทศ ในปี 2562 มูลค่ารวมกัน 870,000 ล้านบาท ปริมาณการผลิตทั้งหมดแบ่งเป็นการแปรรูปเพื่อการบริโภคในประเทศ 84% และส่งออก 16% ที่ปีก่อนมีมูลค่า 579,000 ล้านบาท หรือสัดส่วน 7.6 %ของมูลค่าการส่งออกในอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปและแปรรูป โดยไทยส่งออกเป็นอันดับ 10 ของโลก แต่สินค้าไทยส่งออกเป็นลำดับ 1 ของโลก คือ สับปะรดกระป๋อง มะพร้าวกะทิ และข้าวโพดหวานกระป๋อง สำหรับไตรมาส 1/2563 อุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปและแปรรูป ส่งออก 137,756 ล้านบาท สินค้าเด่นคือผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป สับปะรดกระป๋องผลิตภัณฑ์กะทิ และข้าวโพดหวาน

นายจุรินท์กล่าวว่า ข้อสรุปในการหารือทุกฝ่ายเห็นพ้องเร่งดำเนินการในช่วงวิกฤตโควิด-19 และหลังวิกฤตโค วิด-19 ผ่าน 10 มาตรการ ได้แก่ มาตรการที่ 1.ในภาวะวิกฤตโควิดในไทยและในโลก เห็นว่าเป็นโอกาสของอุตสาหกรรมอาหารของไทย และเป็นช่วงสำคัญจะจับมือกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับภาคเอกชนในการทำประชาสัมพันธ์ และทำการส่งเสริมการขายสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นในตลาดโลกกับผลิตภัณฑ์อาหารของไทย ในส่วนกระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำคลิป 10 ภาษา เพื่อทำการประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์อาหารไทยในสายตาชาวโลก

Advertisement

มาตรการที่ 2.สั่งการให้ทูตพาณิชย์มีบทบาทมากขึ้น โดยประชุมออนไลน์ร่วมกับภาคเอกชนภาคส่วนต่างๆ ทุกเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังปัญหาเพื่อการแก้ไขทันเวลา มาตรการที่ 3.กำหนดแผนงานร่วมกันในการเปิดตลาดใหม่ และเน้นช่วยให้เอสเอ็มอีมีโอกาสสู่ตลาดโลก เจาะประเทศอาเซียน ประเทศเอเชีย ประเทศกลุ่มตะวันออกกลาง และกลุ่มรัสเซีย มาตรการที่ 4.เร่งรัดการเจรจาจัดทำเอฟทีเอกับสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร มาตรการที่ 5.จัดทำแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นช่องทางระบายสินค้าด้านการเกษตร ทั้งผู้ผลิตแปรรูปและผู้ส่งออกอย่างเป็นรูปธรรม

นายจุรินท์กล่าาวว่า มาตรการที่ 6.เร่งรัดแก้ไขปัญหาเรื่องของการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป ทั้งขนส่งทางอากาศ ทางเรือ และทางบก โดยขณะนี้การส่งออกสินค้าทางบกผ่านเวียดนามและลาวไปจีนยังติดขัด ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะร่วมกับกระทรวงเกษตรฯเร่งรัดดำเนินการเหล่านี้โดยเร็วต่อไป รวมทั้งในส่วนของด่านไทยมาเลเซีย ที่ด่านนอกสะเดาและด่านปาดังเบซาร์ โดยตนจะลงพื้นที่ในวันที่ 26 เมษายนนี้ ขณะเดียวกันการขนส่งทางบกสินค้าไปจีนอีกช่องทางคือบริเวณด่านตงซิง ซึ่งได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเปิดด่านที่จะช่วยระบายสินค้าไปยังจีนได้สะดวกขึ้น มาตรการที่ 7.จะใช้กลไกเกษตรพันธสัญญาเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบธุรกิจให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น

นายจุรินทร์กล่าวว่า มาตรการที่ 8.กระทรวงพาณิชย์กับภาคเอกชนช่วยกันส่งเสริมการบริโภคน้ำผลไม้ 100% ของไทย ซึ่งยังติดปัญหาอุปสรรคบางประการในเรื่องภาษีสรรพสามิตที่กำหนดเก็บภาษีในรูปแบบภาษีความหวาน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์และเอกชนไม่ได้ขัดข้องในประเด็นนี้แต่เห็นว่ากรมสรรพสามิตควรได้ปรับปรุงทบทวนเรื่องของความหวานที่เกิดจากผลไม้ธรรมชาติจริงๆเพื่อส่งเสริมการดื่มน้ำผลไม้ของไทยให้มากขึ้น โดยไม่เก็บภาษีหรือเพิ่มภาษีความหวานในส่วนของน้ำผลไม้ธรรมชาติ มาตรการที่ 9.กระทรวงฯร่วมมือกับภาคเอกชนใช้ห้องเย็นที่มีอยู่ 600 กว่าแห่งในไทยให้เป็นประโยชน์ในการชะลอพืชผลทางการเกษตรสำคัญที่จะออกสู่ตลาดและมีผลกระทบ ทำให้ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำให้มากขึ้น และมาตรการที่ 10.ขณะนี้การส่งออกสับปะรดกระป๋องที่เราส่งออกไปลำดับหนึ่งของโลกไปออสเตรเลียมีปัญหาเรื่องการตั้งกำแพงภาษีสูง กับการส่งออกข้าวโพดหวานกระป๋องไปยังตลาดยุโรปมีการตั้งกำแพงภาษีสูง จึงมอบหมายให้ทูตพาณิชย์เร่งเจรจา เพื่อคลี่คลายปัญหา

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image