ผู้ประกอบการปิโตรเลียมในประเทศ ควัก 37 ล้านบ.ช่วยโควิด-19

บริษัทประกอบกิจการปิโตรเลียมในประเทศไทย สนับสนุนงบประมาณรวม 37,281,121 บาท จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และการส่งเสริมสุขอนามัยประชาชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโควิด 19 บรรเทาผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศ ประกอบด้วย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด

นายศุภลักษณ์ พาฬอนุรักษ์ โฆษกกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 (COVID-19)ได้ส่งผลกระทบต่อวิถี การดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน ตลอดจนภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้ภาครัฐและเอกชนต่างต้องร่วมมือกันหามาตรการลดผลกระทบจากวิกฤติดังกล่าวให้ได้มากที่สุด แม้ว่าอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศ จะได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ 20 ปี แต่บริษัทผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมที่ดำเนินงานในประเทศไทย ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน อาทิ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด ก็ยังให้ความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนผ่านโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)โดยการสนับสนุนความช่วยเหลือทางการแพทย์และการส่งเสริมสุขอนามัยของประชาชนเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทั่วประเทศ ด้วยงบประมาณ รวม 37,281,121 บาท

โดย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 30,835,071 บาท เพื่อดำเนินการช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ มอบเงินสนับสนุนในการผลิต COVID-19 Strip Test ให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อรถพยาบาลและเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มอบเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อโรค COVID-19 ให้กับ สถาบันวิทยสิริเมธี มอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ จำนวน 100 เตียง และกล่องทำหัตถการความดันลบ จำนวน 92 กล่อง ให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ จำนวน 87 แห่ง มอบชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 10,000 ชุด รวมถึงกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขอนามัยของประชาชนเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อาทิ มอบแอลกอฮอล์ 5,000 ลิตร

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image