‘เชียงแรง’ ทำฝายกักน้ำลาว-บาดาล บรรเทาแล้ง ยกระดับน้ำผลิตประปาช่วย 11 หมู่บ้าน

วันที่ 25 เมษายน 2563 นายสุพจน์ วงศ์ใจ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากขณะนี้หลายหมู่บ้านใน ต.เชียงแรง กำลังประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค น้ำประปาหมู่บ้าน ดังนั้นทางผู้นำและกรรมการหมู่บ้าน ตลอดถึงประชาชนใน ต.เชียงแรง จึงได้ช่วยกันนำกระสอบทรายมาจัดเรียงเป็นฝายกั้นนั้นชั่วคราวในลำน้ำลาว เพื่อกักเก็บและยกระดับน้ำในแม่น้ำลาวให้สูงขึ้น ส่งน้ำเข้าไปสู่ระบบประปาหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน ใน ต.เชียงแรง พร้อมทั้งการขุดเจาะน้ำบาดาล ให้มีน้ำประปาได้ใช้อย่างเพียงพอในฤดูแล้งนี้

นายสุพจน์ กล่าวว่า การทำน้ำประปาหมู่บ้านดังกล่าว จะสามารถช่วยให้ประชาชนทั้ง 11 หมู่บ้าน ของ ต.เชียงแรง มีน้ำประปาได้ใช้คลี่คลายปัญหาขาดแคลนน้ำไปก่อน คาดว่าเมื่อมีฝนตกลงมาจะทำให้น้ำในแม่น้ำลาวมีมากขึ้น ปริมาณน้ำใต้ดินเพิ่มขึ้น ก็จะสามารถผ่านพ้นภัยแล้งไปได้ด้วยกัน ขณะนี้ฝนเริ่มตกลงมาแล้วคาดว่าจะสามารถกักเก็บน้ำในแม่น้ำลาวให้มากขึ้น ได้น้ำทำประปาหมู่บ้านบรรเทาแล้งต่อไป แต่ในขณะนี้ทุกครัวเรือนต้องช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image